Ny risikovurdering for denne influenzasæson 

Statens Serum Institut forventer, at spredningen af influenza i vintersæsonen 2022/2023 vil svare til de influenzasæsoner, som vi havde før covid-19. Det viser en ny risikovurdering for influenza fra Statens Serum Institut (SSI).

Danmark vil med stor sandsynlighed se spredning af influenza i vintersæsonen 2022/23 svarende til de influenzasæsoner, som lå forud for introduktion af covid-19. Vurderingen bygger på, at der opretholdes normal samfundsaktivitet.

Vurderingen fra SSI er baseret på kendskab til de forskellige influenza typer, erfaringer fra tidligere år og andre landes erfaringer.

Læs hele risikovurderingen: Influenza i Danmark sæson 2022/2023 (pdf) 

Influenzavaccinen forventes at have effekt

De sundhedsmæssige konsekvenser af influenzaspredning afhænger af, hvilken virustype der bliver dominerende i sæsonen. SSI forventer, at der i 2022/23 sæsonen vil forekomme cirkulation af influenzatyperne A(H3N2) og A(H1N1) samt influenza B Victoria.

Influenzatypen A(H1N1) giver især smitte blandt de yngste børn og medfører sjældent alvorlig eller indlæggelseskrævende sygdom. Cirkulation af denne type giver derfor lav til moderat risiko for folkesundheden.

Influenzatypen A(H3N2) giver fortrinsvis smitte af de ældre aldersgrupper, og er som regel forbundet med en større sygdomsbyrde herunder hospitalsindlæggelser. Influenzavaccinerne giver generelt ringere beskyttelse imod A(H3N2). Cirkulation af Influenzatypen A(H3N2) vurderes at have moderat til høj risiko for folkesundheden.

Influenza B smitter særligt børn, da ældre over 50 år forventes at være beskyttet fra tidligere infektioner. Der er to undertyper af influenza B, Victoria og Yamagata. Der forventes effekt af sæsonvaccinen over for begge typer af influenza B. Cirkulation af influenza B vurderes at have lav til moderat risiko for folkesundheden.

Altid usikkerhed i forudsigelser

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige, hvilken virustype der vil dominere i Danmark.

Influenzavirus fra den sydlige halvkugle og de første danske virusprøver, stemmer overens med vaccinevirusstammen anvendt i årets vacciner. Det forventes dermed, at vaccinerne vil have en effekt over for de cirkulerende influenzavirus.

Forløbet af en influenzasæson afhænger af, hvilke influenzavirus der kommer i omløb, match af vaccinen til de cirkulerende virus, ændring af virus i løbet af sæsonen, vaccinedækning, effektivitet af vaccinen, underliggende immunitet i befolkningen, om der indføres covid-19 restriktioner, grad af efterlevelse af hygiejneforholdsregler i befolkningen, m.v.

SSI opdaterer dagligt data for influenza på vores Influenzadashboard

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI