Testkapaciteten i efteråret 2022

10.000 personer vil dagligt kunne blive PCR-testet for covid-19 hen over efteråret. Bliver det nødvendigt kan kapaciteten skrues op til 30.000 daglige test.

Covid-19-smitten i samfundet er på nuværende tidspunkt relativt lav, og den daglige PCR-kapacitet på 10.000 daglige test fastholdes foreløbigt. Samtidig er det forventningen, at smitten i samfundet stiger i løbet af efteråret.

Derfor er TestCenter Danmark klar til at tilpasse PCR-testkapaciteten, hvis behovet for test stiger. Tilpasningen sker løbende og med afsæt i modellen, der er skitseret nedenfor.

Testkapaciteten kan op- og nedskaleres inden for rammerne af mellem 10.000 og 30.000 daglige PCR-test i samfundssporet. Såfremt der bliver behov for at skrue endnu mere op for kapaciteten, vil det være muligt i regi af regeringens covid-19-teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023, som blev offentliggjort i juni 2022.

”Vi fastholder et lavt blus, hvor der stadig er åbne teststeder, og med denne model kan vi nemt skrue op og ned afhængigt af behovet for test. Samtidig har vi et beredskab, som gør, at vi er forberedte og kan skrue yderligere op for testkapaciteten, hvis behovet stiger ,”
Direktør i TestCenter Danmark på SSI, Anne-Marie Vangsted

Der er fortsat åbne PCR-teststeder i alle regioner. Du anbefales at blive testet, hvis du er omfattet af Sundhedsstyrelsens testanbefalinger eller skal bruge en PCR-test i forbindelse med udlandsrejser.

PCR-kapaciteten i sundhedssporet, som fx benyttes til indlagte eller ansatte i sundhedsvæsenet, vil forblive uændret på 20.000 daglige test.

coronasmitte.dk kan du læse myndighedernes testanbefalinger.

Model for opskalering af PCR-testkapaciteten

Trin Kapacitet
Trin 1  Den nuværende kapacitet på 10.000 daglige PCR-test
Trin 2 Når testaktiviteten i gns. for de seneste fem hverdage er over 8.000 daglige PCR-test, iværksættes trin 2, og der opskaleres til en kapacitet på 20.000 daglige PCR-test.
Trin 3  Når testaktiviteten i gns. for de seneste fem hverdage er over 18.000 daglige PCR-test, iværksættes trin 3, og der opskaleres til en kapacitet på 30.000 daglige PCR-test.

Model for nedskalering af PCR-testkapaciteten

Trin Kapacitet
Trin 3  Testaktivitet på 30.000 daglige PCR-test
Trin 2 Såfremt testaktiviteten i gns. for de seneste fem hverdage er under 16.000 daglige PCR-test, kan trin 2 iværksættes, og der nedskaleres til en kapacitet på 20.000 daglige PCR-test. 
Trin 1  Såfremt testaktiviteten i gns. for de seneste fem hverdage er under 7.000 daglige PCR-test, kan trin 1 iværksættes, og der nedskaleres til en kapacitet på 10.000 daglige PCR-test.

I de seneste fem hverdage er der i gennemsnit udført ca. 5.000 PCR-test om dagen på de offentligt tilgængelige teststeder. Det vil fortsat være muligt at få en PCR-test på et af landets teststeder. Derudover findes også private testtilbud, og selvtest kan købes i detailhandlen.

Læs regeringens Covid-19-teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023

Læs Strategi for håndtering af Covid-19 frem til foråret 2023

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI