Stigning i covid-19-smitten i hele landet

Der ses i den forløbne uge en stigning i antallet af smittede med covid-19 i hele landet. Selvom der også ses en stigning i indlæggelser, er der ikke tegn på en stigning i alvorlig sygdom eller indlæggelser på intensivafdelingerne. Det viser ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Efter en lang periode med et lavt smittetal stiger smitten med covid-19 nu. Smitten er i uge 48 på 123 tilfælde per 100.000 indbyggere mod 77 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 47.

Positivprocenten er steget til 18 procent i uge 48 fra 13% i uge 47. Stigningen er særligt udtalt hos de 30 til 49-årige.

Udviklingen bekræftes af stigende koncentrationer af SARS-CoV-2 i spildevandet nationalt, hvor der de seneste tre uger har været en kraftig stigning i den ugentlige vækstrate.

”Det er ikke overraskende, at vi i øjeblikket ser en stigning. Vi har i lang tid haft et lavt antal smittede med covid-19, og den aktuelle stigning skyldes formodentlig dels en sæsoneffekt og dels, at der lige nu er undervarianter i fremvækst, blandt andet BQ.1.1, som i højere grad smitter personer, der tidligere har været smittet eller er blevet vaccineret,” siger overlæge og sektionsleder Bolette Søborg fra SSI.

Den nye variant BQ.1.1 sætter skub i udviklingen

BQ.1.1 er en undervariant af den dominerende omikronvariant BA.5 og udgør i uge 48 ca. 38% af de sekventerede prøver, og andelen er stigende.

”Der er ikke tegn på, at BQ.1.1 giver alvorligere sygdom end de øvrige BA.5-varianter. Vi følger udviklingen nøje, men umiddelbart ser det ikke bekymrende ud, for til trods for stigningen i antallet af smittede med BQ.1.1 ser vi ikke en tilsvarende stigning i alvorlig sygdom, herunder stigning i indlæggelser på intensiv,” siger Bolette Søborg.

Stigning i nye indlæggelser – men ikke på intensivafdelingerne

Fra uge 47 til uge 48 ses der fortsat en stigning i antallet af nye hospitalsindlæggelser, hvor der findes en positiv test for SARS-CoV-2. Der er i uge 48 således 445 nye indlæggelser sammenlignet med 299 i uge 47.

Det er fortsat de 70-89-årige, der udgør den største gruppe af nyindlagte, ligesom det har været tilfældet siden starten af året.

Antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv test for SARS-CoV-2 er fortsat lavt og på 8 tilfælde i uge 48.

Læs den nyeste tendensrapport: Ugentlige tendenser: covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 49 2022 (pdf).

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI