Forskere klarlægger, hvornår hjernefunktionen påvirkes ved for tidlig fødsel

Et stort studie fra Statens Serum Institut viser, at der først er tegn på nedsatte kognitive evner, hvis man er født syv eller flere uger for tidligt. Tidligere studier har ellers indikeret, at hjernefunktionen kunne blive påvirket allerede ved fødsel to uger før terminsdatoen.

Det er almindeligt kendt, at for tidligt fødte har større risiko for indlæringsvanskeligheder, lave skolekarakterer og nedsat intelligens.

Imidlertid har det været uklart, hvor tidligt, man skulle fødes, før det påvirker de boglige evner, men flere studier har peget i retning af, at en fødsel blot to uger før termin kan gøre udslaget.

Nu har et hold forskere fra blandt andet Statens Serum Institut (SSI) undersøgt sagen, og studiets konklusion er klar: Man skal være født hele syv uger for tidligt, før det påvirker hjernefunktionen.

”Det er betryggende, at det at være født ned til seks uger før, ikke i sig selv ser ud til at have effekt på hjernefunktionen. Dem, der var født mindre end syv uger for tidligt, havde samme kognitive evner som børn, der var født til termin”, siger læge og ph.d. Anders Husby, som udførte studiet under forskningsophold på Imperial College London, UK sammen med sine forskerkollegaer Jan Wohlfahrt, og Mads Melbye.

750.000 danske børn

Studiet er et af de største af sin art og er netop blevet offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift British Medical Journal.

Lidt over 750.000 danske søskende er blevet undersøgt, og ved brug af dette såkaldt ’søskende-design’ er der blevet renset for genetiske og sociale faktorer. Studiet har kombineret med data fra bl.a. Folkeskolens afgangseksamen og Forsvarsministeriets intelligensprøver ved session, for dermed at kunne sammenholde de to mål for kognitive evner.

Markant påvirkede kognitive evner

Resultatet var, at gruppen af dem, der var født syv eller flere uger for tidligt, havde markant dårligere karakterer i både matematik og dansk sammenlignet med dem, der var født til tiden. En større andel af dem, der var født meget for tidligt, gik heller aldrig gik op til den afsluttende eksamen.

Gruppen havde også klaret sig også markant dårlige i den intelligenstest, der er en del af Forsvarets Dag (tidligere kaldt session).

Sammenlignet med personer født til termin, havde personer født syv eller otte uger for tidligt en IQ-reduktion på 2.4 IQ points, og tilsvarende 3.8 IQ points reduktion for dem født ni til 12 uger for tidligt, og 4.2 IQ points reduktion for dem født 13 eller flere uger for tidligt.

”Tallene understreger behovet for støtte til børn, som er født meget for tidligt, da kognitive evner kan påvirkes af både det sociale miljø og stimulering i opvæksten” siger Anders Husby.

Læs hele undersøgelsen "Gestational age at birth and cognitive outcomes in adolescence: population based full sibling cohort study"

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI