Vaccination før high school- eller universitetsophold i USA

Unge, der skal gå på high school eller universitet i USA, kan blive mødt med vaccinationskrav, der er mere omfattende end det danske børnevaccinationsprogram.

I de seneste år har mange stater indført krav om revaccination mod kighoste. Da der i det danske børnevaccinationsprogram senest gives en booster mod kighoste ved 5-årsalderen, er dette ofte ikke nok til at opfylde vaccinationskravet til de pågældende uddannelsesinstitutioner. Praktiserende læger opfordres til at være opmærksomme på et evt. krav om revaccination mod kighoste inden den unge revaccineres, således at der kan vælges DiTeKi Booster i stedet for diTeBooster.

Desuden kan den unge blive mødt af krav om vaccination mod meningokoksygdom. Enten i form af at være vaccineret mod meningokok type B, eller mod type ACWY – eller i nogle tilfælde mod alle 5 typer.

I forbindelse med vaccination mod meningokoksygdom af gruppe A, C, W eller Y kan anvendes 2 forskellige vacciner, Nimenrix® eller Menveo®, begge konjugerede vacciner. Begge er godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA), og de betragtes i Danmark og resten af Europa som ligeværdige.  I løbet af sensommeren og resten af 2018 vil SSI ikke have Menveo® til rådighed, og derfor vil der kun blive udleveret Nimenrix®.

Enkelte unge har oplevet, at Nimenrix® ikke accepteres af den uddannelsesinstitution, de skal gå på. Hvis unge, der skal vaccineres grundet studieophold, møder et specifikt krav om at skulle være vaccineret med Menveo®, anbefales det, at den unge selv tager kontakt til den pågældende uddannelsesinstitution og gør opmærksom på, at der i øjeblikket ikke skaffes Menveo® i Danmark, men at Nimenrix® er godkendt af EMA og betragtes som ligeværdig. Evt. kan vedlægges dette informationsbrev.