Antibiotikaresistens og handel med svin har været med til at accelerere spredningen af husdyr-MRSA

Den øgede forekomst af husdyr-MRSA i danske svin skyldes tre succesfulde undertyper, der er resistente over for en række hyppigt anvendte antibiotika i svineproduktionen. Desuden har handel med svin spillet en vigtig rolle i spredningen af husdyr-MRSA mellem besætningerne. Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet.

Svin 01

På få år har husdyr-MRSA spredt sig over hele landet. Nu har forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fundet ud af hvordan.

Forskerne har kigget på, hvordan husdyr-MRSA har spredt sig i den danske svinebestand i årene 2008-2014.

Det nye studie viser, at det er tre særlig succesfulde typer af husdyr-MRSA, der har spredt sig. De er alle resistente overfor en række af de antibiotika, man oftest bruger til behandling af sygdomme i danske svin, og det gør, at de har haft lettere ved at få fodfæste i besætningerne.

Et andet vigtigt fund er, at handel med svin har været med til at accelerere spredningen af husdyr-MRSA mellem forskellige besætninger. Resultaterne er netop kommet ud i det videnskabelige tidsskrift mBio.

Fra 3,5% til over 88% på otte år

Husdyr-MRSA eller MRSA CC398 er en type methicillin-resistente stafylokokker, der smitter fra husdyr til mennesker. I Danmark er det især svin, der er blevet ramt af husdyr-MRSA. På samme måde ses de fleste tilfælde af husdyr-MRSA hos landmænd, der er i kontakt med MRSA-positive svin.

I 2008, 2010, 2014 og 2016 blev den danske svinebestand grundigt undersøgt for husdyr-MRSA. I perioden 2008-2014 steg andelen af svinebesætninger med husdyr-MRSA fra 3,5% til over 60%. Desuden fandt man i 2014 for første gang husdyr-MRSA i avlsbesætninger.

I den seneste undersøgelse fra 2016 var hele 88% af besætningerne positive for husdyr-MRSA. Samtidig steg forekomsten af humane infektioner med husdyr-MRSA fra under 20 tilfælde om året før 2010 til 218 tilfælde i 2016.

Helgenom-sekvensering

Forskerne undersøgte husdyr-MRSA fra svin og mennesker i Danmark med helgenom-sekvensering. Det gør, at man kan identificere meget små forskelle i bakteriernes arvemasse.

”Vores studie viser, at der i starten var mange forskellige undertyper af husdyr-MRSA tilstede i danske svin. Ingen af dem havde dog særlig stor succes. På et tidspunkt dukkede der så tre nye undertyper op, som spredte sig meget hurtigt. Det er især disse typer, der har bidraget til den kraftige stigning i antallet af positive svinebesætninger”, siger seniorforsker Marc Stegger, som er en af de to ledere af undersøgelsen.

Den anden leder af det nye studie, seniorforsker Jesper Larsen fra SSI, supplerer:

”De tre undertyper er særligt godt tilpassede til livet i en svinestald. Udover at være methicillin-resistente er de resistente overfor netop de typer af antibiotika, der hyppigst bruges til behandling af sygdomme i svin. Resultaterne viser også, at det er de samme undertyper, som giver infektioner hos mennesker. Spredningen til mennesker kan være alvorlig, da vi ved, at bakterien kan smitte videre til ældre og immunsvækkede personer, som har en øget risiko for at udvikle alvorlige infektioner”.

Handel med svin har accelereret spredningen

Forskerne så også på, om handel med svin mellem de forskellige besætninger kunne forklare noget af spredningen af husdyr-MRSA i Danmark. Og det kunne det.

”Vores studie tyder på, at handel med svin har spillet en vigtig rolle i udbredelsen af husdyr-MRSA i Danmark. Men handel kan ikke forklare spredningen ind i avlsbesætningerne, da de ikke modtager svin fra de besætninger, hvor vi først så husdyr-MRSA. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke udelukke andre former for spredning, for eksempel via mennesker eller via miljøet”, siger Raphael Sieber fra SSI. Han er Ph.d.-studerende og førsteforfatter på artiklen.

Anders Rhod Larsen, som er leder af Stafylokoklaboratoriet på SSI, tilføjer:

”Studiet viser, hvordan vi med en unik overvågning af MRSA i dyr og mennesker er i stand til udrede komplicerede spredningsmønstre. Derudover viser sammenfaldet imellem MRSA i dyr og mennesker også, hvor vigtigt det er at reducere forekomsten af resistente bakterier i husdyr samt forebygge at de bliver spredt mellem besætninger og til mennesker”.

Læs mere

Læs den videnskabelige artikel i mBio: Drivers and dynamics of methicillin-resistant livestock-associated Staphylococcus aureus CC398 in pigs and humans in Denmark.

Fakta om husdyr-MRSA

Anmeldte tilfælde af MRSA-infektioner

• I perioden 2008-2016 blev der anmeldt 7.703 tilfælde af MRSA-infektioner i Danmark.

• 918 af disse var husdyr-MRSA.

Følg udviklingen i anmeldelser af MRSA i Danmark på Overvågning i tal, grafer og kort.

Forskningsnyhed MRSA 01

Seniorforsker Jesper Larsen fortæller om forskningsprojektet

Jesper Larsen

Kontakt

Jesper Larsen, Seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688635 @. jrl@ssi.dk Se profil