Fordobling af antallet af tilfælde i uge 31

I uge 31 blev der påvist 494 tilfælde af COVID-19 i forhold til 247 tilfælde i uge 30, dvs. en fordobling i antallet af påviste tilfælde. Der er også set en lille stigning i antallet af nyindlagte fra 19 i uge 30 til 27 i uge 31.

Forekomsten er særligt høj i Ringsted, som følge af udbruddet i Danish Crowns slagteri, men derudover er forekomsten høj i Aarhus kommune med 78 nye tilfælde i uge 31. Der ser her ud til at være en smittekæde i somaliske kredse idet 61 af tilfældene er blandt personer med somalisk herkomst. Der er tale om ophobningen inden for familier i flere forskellige boligområder.

I den sidste uge har smitten også spredt sig til flere kommuner, således har 68 af 98 kommuner haft tilfælde i den seneste uge i forhold til 54 kommuner i sidste uge, og 14 kommuner har en forekomst på mere end 10 tilfælde pr. 100.000 i forhold til 10 kommuner i sidste uge. Stigningen ses særligt i aldersgrupperne fra 20-64 år.

”Det er bekymrende med en fordobling af tilfælde på en uge, og denne stigning kan ikke alene forklares ud fra de udbrud vi har kendskab til. Vi er nu på et niveau, der svarer til begyndelse af maj måned og denne udvikling må ikke fortsætte. Det er til gengæld positivt, at vi har så stor en testkapacitet, det er afgørende for hurtigt at kunne begrænse smitten ved større udbrud.” Siger Tyra Grove Krause, overlæge, afdelingschef, Statens Serum Institut.

I uge 31 blev der testet mere end 134.000 prøver, det højeste antal i løbet af udbruddet, og 22% flere end forrige uge.