Akut og kronisk hepatitis B i Danmark, 2017

Antallet af anmeldte akutte og kroniske hepatitis B-tilfælde er fortsat på et stabilt, lavt niveau i Danmark.

Flertallet var, som tidligere år, af udenlandsk herkomst, og der findes fortsat adskillige kvinder med hepatitis B gennem det nationale gravidscreeningsprogram.

Der gøres opmærksom på vigtigheden af at screene personer i risiko for hepatitis B-smitte, samt at teste familiemedlemmer og partnere til personer kendt med hepatitis B. Børn født af hepatitis B-smittede mødre skal følge et særligt vaccinationsprogram for at undgå smitte.

Alle personer smittet med hepatitis B, uanset symptomer, skal henvises til specialiseret afdeling (infektionsmedicinsk eller gastromedicinsk) med henblik på vurdering og eventuel behandling.

Læs mere i EPI-NYT 10/18