Tuberkulose lå på et stabilt niveau i Danmark i 2018

Antallet af anmeldte tilfælde af tuberkulose (TB) lå sidste år på samme niveau som i 2017, og indtil videre ser det ud til, at det bliver det samme i 2019, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Tuberkulose 01

Antallet af tuberkulosetilfælde i Danmark ligger lige nu på et stabilt niveau. Det viser de nyeste tal fra SSI.

I 2018 blev der anmeldt 291 tilfælde af TB i Danmark. Det svarer cirka til TB-tallet for 2017, hvor der blev anmeldt 279 tilfælde. Og tendensen ser ud til at fortsætte i år, hvor der indtil videre (pr. 11.09.19) er anmeldt 174 tilfælde.

77 af de 291 TB-tilfælde (26%) var blandt personer af dansk herkomst, mens 214 af tilfældene var blandt personer af anden herkomst (indvandrere eller efterkommere af indvandrere).

Se mere i EPI-Nyt.

Se mere i årsopgørelsen over TB for 2018.

Større fald til for at opfylde WHO’s mål

Ser man på det lidt længere stræk, er antallet af TB-tilfælde i Danmark faldet støt med i snit 2,5% om året siden 2000.

Det er dog stadig ikke nok til at nå WHO’s mål om at sænke antallet af TB-tilfælde med 90% fra 2015-2035.

”WHO-målet kræver, at det årlige fald i danske TB-tilfælde skulle være på 4,5% i snit i perioden. Vi er derfor bagud i forhold til målet”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI. Han fortsætter:

”Det er dog positivt, at medianalderen for personer af dansk herkomst har været stigende i løbet af de sidste 10-11 år. Det viser, at vi på lang sigt kan eliminere sygdommen i denne gruppe”, siger han videre.

Store TB-sager i Aalborg og Haslev

Det seneste år har også budt på to store TB-smitteopsporingssager.

På Aalborg Universitetshospital (AaUH) blev i alt 871 patienter og ansatte undersøgt for TB, efter at en ansat på AaUH i december blev konstateret syg med smitsom lungetuberkulose. I alt havde 41 (cirka 5%) latent TB. Sygdommen var dog ikke brudt ud hos nogen af de smittede.

I efteråret 2018 blev en 17-årig skoleelev på Haslev Skole ligeledes konstateret syg med smitsom lungetuberkulose. I den forbindelse blev 125 børn og voksne testet for TB. I alt 21 (17%) havde latent TB, mens fire elever og én lærer havde aktiv TB.

”Procentmæssigt var der langt flere smittede i Haslev end i Aalborg. En forklaring kan være, at sagen i Haslev foregik i et skolemiljø, hvor der er tættere og mere vedvarende kontakt mellem skoleeleverne end mellem ansatte og ambulante patienter på hospitalet”, siger Peter Henrik Andersen.

Fortsat behov for opmærksomhed omkring multiresistent TB

Endelig viser SSI’s tal, at der i 2018 blev påvist fire tilfælde af multiresistent TB (MDR-TB). De fire tilfælde indgik i samme etniske danske smittekæde og hang sammen med et TB-tilfælde fra 2010.

”For 10 år siden, havde vi sjældent MDR-TB herhjemme og så kun enkeltstående tilfælde af smitte med MDR-TB i Danmark. Det er bekymrende, at vi ser spredning af multiresistente TB-stammer i Danmark, selvom omfanget er begrænset. Der er derfor behov for fortsat opmærksomhed på dette”, siger afdelingschef Troels Lillebæk.

Se overvågningsdata for tuberkulose i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil