Nyt kontakttal for virusvariant B.1.1.7

Kontakttallet for virusvariant B.1.1.7 estimeres til 1,07. Dermed er det stadig over 1 under de nuværende restriktioner.

Billede af coronavirus 02

I et nyt notat har ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 estimeret kontakttallet for virusvariant B.1.1.7. I beregningen indgår sekventerede prøver frem til og med den 20. januar 2021. 

Ekspertgruppen har estimeret kontakttallet for B.1.1.7 til 1,07 (95% CI [0.8 ; 1.3]). Dermed er det stadig over 1 under de nuværende restriktioner.

Estimeringen af kontakttallet for B.1.1.7 er fortsat behæftet med betydelige usikkerheder. Dels på grund af et relativt lille datagrundlag for cluster B.1.1.7. Dels på grund af tilfældige variationer i lokal spredning (stokastiske fluktuationer) af B.1.1.7.

Kontakttallet er beregnet ved anden metode

Det skal bemærkes, at kontakttallet for daglige nye tilfælde er beregnet ved en anden metode, end kontakttallet der opdateres på SSI’s hjemmeside hver tirsdag klokken 14:00. Derfor vil de ikke være identiske. Det er ikke muligt at bruge den normale kontakttals beregningsmetode for virusvariant B.1.1.7, da der fortsat er tale om et relativt lille datamateriale.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil