Seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

Kom og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark, når DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut den 18. november 2022 holder seminar i anledning af den europæiske antibiotikadag.

Grafik af Danmap seminar 2022

Seminaret gennemgår de nyeste resultater og trends fra både den danske og internationale overvågning og forskning. Samtidig med seminaret indledes den internationale antibiotikauge, der i år handler om antibiotikaresistens (AMR) som et verdensomspændende problem, der kræver koordineret indsats på tværs af sektorer, myndigheder og faggrupper.

Læs mere om DANMAP på www.danmap.org

Tilmeld dig DANMAP seminar 2022

Det endelige program med flere detaljer offentliggøres i midten af oktober.