Afprøvning af ny vaccine mod tuberkulose (TB) i stort forsøg i Afrika

Et stort TB-projekt i Sydafrika og Tanzania, som Statens Serum Institut (SSI) er koordinator for, er nu gået i gang med at teste en ny vaccine.

Tuberkulose 01

I marts 2018 fik SSI en bevilling på 103 millioner kroner fra den EU-finansierede fond EDCTP. De skulle bruges til at afprøve en lovende TB-vaccine – kendt under navnet H56:IC31 - som SSI har udviklet. Formålet med vaccinen er at forhindre TB i at bryde ud, selv om man er smittet med TB-bakterien.

Nu er man så langt, at man er gået i gang med at teste vaccinen ved et stort, klinisk studie i Sydafrika og Tanzania. Undersøgelserne ledes af SSI og sker i samarbejde med syv andre forskningsinstitutioner fra Italien, Tanzania og Sydafrika.

TB er den store dræber

Håbet med den nye vacciner er at tage et vigtigt skridt videre i kampen mod en af de helt store dræbere. Det anslås, at TB de sidste 200 år har dræbt en milliard mennesker. Og i dag er det fortsat den infektionssygdom i verden, der er forbundet med den største samlede dødelighed.

TB forekomsten er højest i Afrika syd for Sahara. Sydafrika ligger helt i top med 567 tilfælde per 100,000 indbyggere i 2017. Det er den højeste forekomst i verden, og det gør TB til den hyppigste dødsårsag i Sydafrika. I 2016 skete 6.5% af alle dødsfald i Sydafrika således på grund af TB.

Tilbagefald og resistens

Selv efter, at man med succes er blevet behandlet for TB med antibiotika, forekommer der tilbagefald. Det sker i mellem 4-8% af tilfældene, og de fleste af disse tilbagefald finder sted i løbet af det første år efter behandlingen. Det er et stort problem både for patienterne og for den overordnede kontrol af TB.

Derudover ser man i disse år flere og flere multiresistente stammer af TB, som er svære og kostbare at behandle. Her vil en effektiv vaccine kunne være med til at sænke antallet af mennesker, der har behov for behandling, hvilket i sidste ende vil kunne bremse udviklingen af resistente TB-stammer.

Man regner også med, at en TB-vaccine vil virke lige så godt imod ”almindelige” som imod resistente TB-stammer. Vaccination vil derfor også kunne begrænse spredningen af allerede eksisterende resistente TB stammer.

Testes på 900 personer

Den test, som nu er gået i gang i Afrika, er en ny type af fase IIb afprøvning. Her bliver forebyggelse af TB-tilbagefald brugt som et mål for vaccinens evne til at bekæmpe TB-sygdom i en bred befolkning. I alt vil 900 deltagere blive vaccineret enten med SSI’s vaccine H56:IC31 eller med placebo i slutningen af deres TB-behandling. Derefter vil man se på, om vaccinen er i stand til at sænke forekomsten af tilbagefald.

Lige nu er alle de kliniske sites i Sydafrika og Tanzania i gang med at invitere deltagere til afprøvningen. Man regner med, at dette afsluttes juli 2020.

Kulmination på mange års arbejde

“Denne vigtige afprøvning vil hjælpe os med at forstå, om vaccination kan bidrage til at skabe bedre behandlingsresultater og potentielt kortere behandlingsformer” siger professor Mark Hatherill, der er leder af “South African Tuberculosis Vaccine Initiative (SATVI)” og koordinator for et af de kliniske sites.

Rasmus Mortensen, leder af TB Vaccine Forskning på SSI supplerer:

“Det her er kulminationen på mange års arbejde fra rigtig mange mennesker. Så vi er utrolig stolte og glade for, at det har kunne lade sig gøre. Hvis vaccinen viser sig at virke i denne afprøvning, vil det være stort skridt frem for TB vaccineforskningen.”

Projektet er en del af EDCTP2 programmet støttet af EU.

Læs mere

Læs mere om projektet på https://www.porconsortium.org/

Billede af logoer 01

Rasmus Skaarup Mortensen

Kontakt

Rasmus Skaarup Mortensen, Afsnitsleder, Infektionsimmunologi / TB Vaccine
T. 32688309 @. rjm@ssi.dk Se profil