Færre tilfælde af tuberkulose i Danmark i 2020

Der er også set markante fald på verdensplan. Faldet er dog næppe reelt, men skyldes sandsynligvis, at det har været sværere at blive diagnosticeret og behandlet for tuberkulose under covid-19-pandemien.

Tuberkulose 01

Statens Serum Institut (SSI) har netop udsendt årsopgørelsen over anmeldte tilfælde af tuberkulose (TB) i Danmark i 2019 og 2020. Den indeholder både en god og en dårlig nyhed.

Den gode nyhed er, at antallet af anmeldte tilfælde af TB er faldet fra 284 tilfælde i 2019 til 221 tilfælde sidste år. Det svarer til et markant fald på godt 22% fra 2019 til 2020.

Det samme fald har man set på verdensplan. Her er antallet af anmeldte tilfælde faldet fra 7,1 til 5,8 millioner tilfælde. Altså et fald på godt 18%

Den dårlige nyhed er, at faldet sandsynligvis ikke er reelt.

”Samlet set vurderes det, at faldet ikke skyldes et reelt fald i hyppigheden af TB hverken i Danmark eller på verdensplan. Faldet skyldes i stedet, at det har været sværere at blive diagnosticeret og behandlet for TB under covid-19-pandemien”, siger overlæge Anders Koch fra SSI.

Hvem får TB i Danmark?

Ud af de 221 TB-tilfælde i 2020 var de 62 tilfælde (28%) blandt personer af dansk herkomst, mens 159 tilfælde (72%) var blandt personer af anden herkomst (indvandrere eller efterkommere af indvandrere).

Den samme fordeling så man i 2019.

”Begge år var det i lighed med tidligere år personer af anden herkomst, der stod for den største andel at TB-tilfældene”, siger Anders Koch.

Deler man det yderligere op, viser tallene, at de 221 TB-tilfælde i 2020 bestod af 94 kvinder og 127 mænd.

Fortsat behov for at have fokus på TB

Siden 2000 er forekomsten af TB faldet i Danmark fra en incidens på 10,3 tilfælde pr. 100.000 i 2000 til 3,8 tilfælde pr. 100.000 i 2020. Det svarer til et fald på 73% over 20 år.

”Imidlertid er der internationalt sat et mål om 90% reduktion af incidensen i 2035 i forhold til 2015. Hvis dette mål skal nås, skal incidensen i Danmark i 2035 være 0,7 tilfælde pr. 100.000 i Danmark”, siger Anders Koch. Han fortsætter:

”Dette tal når vi ikke, hvis antallet af TB-tilfælde reduceres med samme hastighed som indtil nu. Derfor er der behov for at styrke bekæmpelsen af TB i Danmark.”

Læs mere

Se mere i EPI-NYT 49/50 - 2021

Se mere i Tuberkulose - opgørelse over sygdomsforekomsten 2019-20

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI