Fortsat færre tilfælde med hepatitis B

Antallet af tilfælde med akut hepatitis B er fortsat lavt i Danmark. Kronisk hepatitis B er faldende.

Der kommer færre og færre hepatitis B-patienter i Danmark.

I 2021 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut (SSI) kun seks anmeldelser af akut hepatitis B, mens der i 2020 blev anmeldt 14 tilfælde.

Derudover blev der anmeldt 118 tilfælde af kronisk hepatitis B i 2021. I 2020 var antallet 139 tilfælde.

”Gennem de seneste cirka ti år er antallet af hepatitis B-tilfælde i Danmark faldet betydeligt. Det er heldigvis små tal, vi ser nu”, siger sektionsleder Susan Cowan fra SSI.

Graf over kronisk og akut hepatitis B-tilfælde

Store forskelle i smitte

De fleste tilfælde af akut hepatitis B er blevet smittet seksuelt i Danmark, men for første gang siden 2016 er der blevet anmeldt tilfælde, der var smittet i forbindelse med stofbrug.

”Det understreger vigtigheden af rutinemæssig testning af intravenøse stofbrugere for at kunne tilbyde vaccination, kontrol og behandling af hepatitis B i denne gruppe”, siger sektionsleder Susan Cowan fra SSI.

Når det gælder kronisk hepatitis B, ser billedet noget anderledes ud. Her er de fleste anmeldte tilfælde indvandrere, der er blevet smittet før ankomst til Danmark, størstedelen smittet ved fødslen.

Fundet via screening af gravide

Over halvdelen af kvinderne smittet med kronisk hepatitis B er fundet via den generelle screening af gravide. Dette tyder på, at der er et større antal asymptomatiske smittebærere, der ikke selv ved, at de er smittet.

”Dette understreger betydningen af screeningen, da de smittede på denne måde kan blive henvist til udredning og behandling. Samtidig kan potentielle tilfælde af mor-barn-smitte forhindres ved, at barnet får specifikt immunglobulin og vaccineres kort efter fødslen”, siger Susan Cowan.

Vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B-infektion (ssi.dk)

Læs mere i EPI-NYT Uge 51 - 2022 (ssi.dk)