Hepatitis C årsopgørelse 2018

Antallet af anmeldte tilfælde af hepatitis C var i 2018 på niveau med forrige år.

Der har været observeret et fald i antal anmeldelser fra 2010-2018 (figur 1).

Figur 1. Antal anmeldte tilfælde af akut og kronisk hepatitis C, 2000-2018 

Siden den 1. november 2018 er hepatitis C-behandling gjort fri, det vil sige, at alle personer med hepatitis C i Danmark nu har ret til behandling. Dette har betydet en væsentlig stigning i antallet af behandlede, og med udgangen af 2019 forventes >80 % af hepatitis C-patienter, der går til kontrol, at være behandlet.

Danmark har tilsluttet sig WHO-målet om at eliminere hepatitis C inden år 2030. I praksis betyder dette, at incidensen skal falde med 90 %, at 90 % skal være diagnosticerede og 80 % behandlede.

Da det hovedsageligt er iv. stofbrugere, der anmeldes med hepatitis C i Danmark anbefales det fortsat, at tidligere og nuværende iv. stofbrugere screenes for hepatitis C.

Også migranter, der kommer fra højendemiske lande, såsom Egypten, Pakistan og Rumænien, bør testes for hepatitis C ved deres første kontakt med sundhedsvæsenet, ideelt set ved ankomsten til Danmark.

I 2018 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse otte anmeldelser af tilfælde af akut hepatitis C, heraf syv blandt mænd. Der blev desuden anmeldt 179 tilfælde af kronisk hepatitis C, heraf var 132 (74 %) mænd og 47 (26 %) kvinder.

Læs mere i EPI-NYT 49/2019 og årsopgørelsen over akut og kronisk hepatitis C 2018.

Se overvågningsdata for hepatitis C i Danmark.

Susan Cowan

Kontakt

Susan Cowan, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683444 @. sco@ssi.dk Se profil