Udbrud af lungebetændelse med ny coronavirus i Kina - Status 24. januar 2020

WHO mener, det er for tidligt at karakterisere udbruddet af den nye coronavirus som en international sundhedskrise. Risikoen for, at der ses smitte i Danmark, anses stadig for meget lav.

Billede fra Wuhan

I går meldte generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO ud, at det er for tidligt at klassificere udbruddet med den ny coronavirus, 2019-nCoV, som en international sundhedskrise.

WHO erkender, at det er et alvorligt udbrud i Kina. Selvom der er påvist tilfælde i andre lande, er der dog endnu ikke tegn til smittespredning i områder uden for Kina, og dermed er epidemien ikke en global trussel.

Brug for mere viden

Ekspertkomiteen, der rådgiver WHO, understregede, at der stadigt er behov for mere viden særligt om smitteveje og spredning af virus. Den oprindelige smittekilde er formentligt fra dyr på fiske- og dyremarkedet i Wuhan. Den er endnu ikke fundet. Derudover er omfanget af person-til-person smitte ikke klarlagt.

Komiteen opfordrer blandt andet til, at Kina fortsætter samarbejdet med WHO og andre partnere for at udføre de undersøgelser, der skal til, for bedre at kunne beskrive udbruddets epidemiologi og udvikling. Komiteen vil formentligt snart blive samlet igen, når der foreligger mere viden, der kan støtte risikovurderingen.

Danske myndigheder følger udbruddet nøje

Komiteen opfordrer alle andre lande til at styrke overvågningen og have et beredskab klar til hurtigt at kunne påvise eventuelt rejserelaterede tilfælde med den nye coronavirus.

”Vi følger selvfølgelig stadig udbruddet nøje. Selvom der er set tilfælde i flere kinesiske provinser og rejserelaterede tilfælde i lande udenfor Kina, er det heldigvis stadigt kun i Wuhan, at der er tegn på betydende smitte.”
Afdelingschef Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) vurderer, at risikoen for, at der kan ses tilfælde blandt rejsende til Europa er moderat, og at risikoen for smittespredning i Europa er lav. Risikoen, for at vi i Danmark skal se smitte hos rejsende fra Kina, vurderes som lav, mens risikoen for smitte indenfor landets grænser for nuværende anses for meget lav.

Læs mere om coronavirusudbruddet på SSI's udbrudsside.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil