SSI får millionbevilling til styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme

SSI har fået 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden som bidrag til at udvikle det digitale infektionsberedskab i Danmark. Udviklingen skal medvirke til at nye infektiøse trusler opdages hurtigere og smittespredning begrænses.

Novo Nordisk Fonden - logo

 

For hurtigt at kunne opdage og respondere på nye infektiøse trusler, forebygge smittespredning og sikre hurtig og effektiv kommunikation i krisesituationer er det afgørende, at både den enkelte læge og det nationale beredskab har lettilgængelig, elektronisk adgang til relevante data.

Den nationale overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme hos SSI indtager en central rolle til sikring af dette, da det da det er eneste sted, der findes landsdækkende faktabaserede informationer omkring sygedomsforekomster, smittespredning, indlæggelser m.v.

SSI vil i de kommende år arbejde med forskellige initiativer til styrkelse af overvågningen. Dette vil blandt andet ske ved at videreudvikle på allerede eksisterende løsninger – MiBa, HAIBA – så de kan håndtere flere infektioner og levere et automatiseret, relevant og landsdækkende datagrundlag til arbejdet med infektionskontrol.

Bevillingen til styrkelse af det digitale infektionsberedskab er modtaget som en del af en samlet pulje på 50 mio. kr. til støtte af projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus (COVID-19) epidemien i Danmark.  Novo Nordisk Fonden har i første runde bevilget 19,3 mio. kr. til nye projekter, og vil løbende orientere om bevillinger, der gives gennem det akutte støtteprogram.

Læs mere om bevillingerne

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil