Overdødelighed i Danmark de seneste syv uger er relateret til covid-19

Danmark oplever nu under covid-19-epidemien en højere dødelighed end forventet.

Ud fra den løbende ugentlige overvågning af dødelighed i Europa igennem EuroMOMO-programmet vurderer Statens Serum Institut (SSI), at vi nu for første gang under covid-19-epidemien har en betydelig overdødelighed i Danmark. Det vil sige flere dødsfald end forventet.

Overdødeligheden ses hovedsagelig blandt ældre personer på 75 år og ældre.

Overdødeligheden siden uge 51

Beregningerne viser indtil nu (02.02.2021) en samlet overdødelighed på 1.198 personer siden midten af december 2020, fordelt per uge som følger:

Uge 51: 223
Uge 52: 160
Uge 53: 209
Uge 01: 164
Uge 02: 135
Uge 03: 201
Uge 04: 104

Den procentvise afvigelse fra det forventede niveau for denne periode er cirka 15%. Tallene for de seneste uger er dog stadig usikre på grund af en vis forsinkelse i registreringen af dødsfald, også selvom tallene er korrigeret for denne forsinkelse.

Den observerede dødelighed ses også af grafen nedenfor. Den viser det forventede og det observerede antal døde per uge samlet for alle aldre igennem det seneste år.

Antal døde i alt det seneste år - 02.02.2021

Ved ”Forventet” antal døde menes antallet af døde i perioder, hvor der ikke er nogen ekstraordinær sundhedsrisiko, som f.eks. covid-19 eller influenza. Den estimeres på baggrund af historiske data.

Ved ”Registreret” menes antallet af registrerede døde i den pågældende uge.

Ved ”Korr. for forsinkelse i registrering” menes det anslåede faktiske antal døde, som er det registrerede antal døde korrigeret for den typiske kendte forsinkelse i dødsregistreringen. Tærsklen på 2 z-score repræsenterer grænsen for overdødelighed, mens tærsklen på 4 z-score repræsenterer grænsen for betydelig overdødelighed.

Overdødeligheden skyldes covid-19

Ofte ser vi overdødelighed om vinteren på grund af influenza, men ikke i denne sæson, hvor influenzavirus stort set er fraværende. Der er heller ikke en højere forekomst af andre alvorlige infektionssygdomme, viser SSI’s overvågningstal. Derfor kan den aktuelle overdødelighed forklares med covid-19, relateret til den stigende smittespredning vi så i løbet af december måned. SSI forventer at se et fald i dødeligheden i takt med de seneste ugers lavere smittetal som følge af de skærpede restriktioner og påbegyndte vaccinationer.

”Den aktuelle overdødelighed i Danmark skal ses i lyset af fraværet af den sædvanlige influenzasæson samt færre luftvejsinfektioner generelt i denne vinter. De fatale konsekvenser af den udbredte smitte med covid-19 i de seneste uger bliver dermed tydelige”, siger afdelingslæge siger Lasse S. Vestergaard fra SSI, der er koordinator af EuroMOMO-programmet.

Andre lande i Europa er hårdt ramt

Som man kan se af www.euromomo.eu, er der lande i Europa, som lige nu er meget hårdt ramt af høj dødelighed på grund af covid-19. Det gælder blandt andre Portugal og England, hvor den nye virusvariant B.1.1.7. har spredt sig.

”Vi må krydse fingre for, at vi med vores fortsatte restriktioner kan holde covid-19-epidemien nede, særligt de nye mere alvorlige virusvarianter, og derved undgå at havne i samme tragiske situation, som flere andre lande i Europa nu står midt i,” siger Lasse S. Vestergaard.

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil