Flere psykiske problemer blandt personer som ikke var kønstypiske under opvæksten

Personer, som under opvæksten havde svært ved at leve op til andres forestillinger om at være en ’rigtig’ pige eller dreng, rapporterer i højere grad om psykiske problemer. Det viser et nyt studie baseret på den store befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS.

I et nyt studie fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS har forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet undersøgt sammenhængen mellem såkaldt kønsnonkonformitet og mentale problemer. Resultaterne er netop offentliggjort i juni-nummeret af det anerkendte fagtidsskrift World Psychiatry.

Kønsnonkonformitet blev belyst ved at spørge deltagerne, om de i løbet af deres opvækst havde haft svært ved at leve op til andres forestilling om ’en rigtig pige’ eller ’en rigtig dreng’. I alt 27.548 deltagere i alderen 18-89 år bidrog til det aktuelle studie.

Kønsnonkonformitet er udbredt

Samlet set svarede 19% af respondenterne, at de under opvæksten havde haft svært ved at leve op til andres kønstypiske forestillinger. Dette gjaldt oftere blandt kvinder (21%) end mænd (17%). Kønsnonkonformitet forekom oftere blandt homoseksuelle og biseksuelle end blandt heteroseksuelle og oftere blandt transkønnede og nonbinære end blandt ciskønnede, men da seksuelle og kønsidentitetsmæssige mindretal tilsammen kun udgør få procent af befolkningen, var langt de fleste respondenter, som var kønsatypiske under opvæksten, heteroseksuelle, ciskønnede personer.

”Det er tankevækkende, at omtrent hver femte dansker har oplevet problemer under opvæksten med at leve op til omgivelsernes forventninger til deres køn. Det siger noget om, at der stadig er forholdsvis snævre rammer for, hvordan vi opfatter ’rigtige’ piger og drenge, når så mange oplever, at de træder ved siden af”, siger folkesundhedskandidat og ph.d.-studerende Josefine Bernhard Andresen, der er førsteforfatter til artiklen.

Højere forekomst af psykiske problemer

Forskerne kunne påvise, at kønsnonkonformitet under opvæksten var forbundet med en markant højere forekomst af psykiske problemer, herunder både ensomhed, angst og depression, selvskade og selvmordstanker og selvmordsforsøg. Undersøgelsen viste også, at kønsnonkonformitet var forbundet med psykiske problemer både hos heteroseksuelle, biseksuelle og homoseksuelle, men at der i særlig grad var stærke sammenhænge mellem kønsnonkonformitet og mentale udfordringer blandt biseksuelle.

”Vores nye undersøgelse viser, at kønsnonkonformitet under opvæksten er forbundet med markant øget forekomst af psykiske problemer i voksenalderen – ikke kun blandt seksuelle mindretal, men helt generelt i befolkningen. Større social accept og inklusion af børn og unge, der på den ene eller anden måde stikker kønsmæssigt ud, vil ikke blot have stor betydning for mange unge menneskers trivsel. Videre rammer for, hvad det vil sige at være ’en rigtig dreng’ eller ’en rigtig pige’, vil kunne gavne store dele af befolkningens mentale trivsel langt ind i voksenalderen”, udtaler overlæge Morten Frisch, der er projektleder på Projekt SEXUS og medforfatter til studiet.

Studiet har modtaget økonomisk støtte fra Svend Andersen Fonden, Familien Hede Nielsens Fond og Helsefonden.

Læs mere om studiet her. 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI