Covid-19-infektioner efter vaccination og vaccineeffektivitet - Status uge 41

Frem til den 12. oktober 2021 er 16.105 blevet smittet med covid-19 i Danmark, efter at de er fuldt vaccinerede (det, der kaldes gennembrudsinfektioner). Det svarer til 0,4% af alle vaccinerede med forventet fuld effekt. Det viser den seneste rapport fra Statens Serum Institut. Som noget nyt viser rapporten også data for vaccineeffektiviteten mod covid-19.

Billede af coronavirus 02

Søndag den 27. december 2020 (uge 52) blev den første dansker vaccineret mod covid-19. Siden da har udrulningen af vacciner været i gang over hele landet. Statens Serum Institut (SSI) følger løbende med i vaccinationsindsatsen og dens betydning for samfundssmitten og har netop udgivet en ny statusrapport om de såkaldte gennembrudsinfektioner. Begrebet dækker over folk, der bliver smittet med covid 19, selv om de er fuldt vaccineret, og vaccinens effekt burde virke fuldt ud. 

Læs rapporten om gennembrudsinfektioner her

Gennembrudsinfektioner stiger, men det er forventeligt

I rapporten beskrives forekomsten af covid-19-infektioner hos personer, der er vaccinerede. Der ses blandt andet på antal tilfælde, indlæggelser og dødsfald efter første vaccination, anden vaccination og efter forventet fuld effekt af vaccinerne.

Der er konstateret 17.554 infektioner efter tidspunktet for personens anden vaccination. 16.105 af disse er konstateret efter tidspunktet for forventet fuld effekt af vaccinen, og betegnes derfor som gennembrudsinfektioner. Dette svarer til 0,4% af alle vaccinerede med forventet fuld effekt.

”Overordnet ser vi et stigende antal gennembrudsinfektioner. Men det er forventeligt, når antallet af fuldt vaccinerede personer i befolkningen stiger”, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Gennembrudsinfektion figur 02

Vaccineeffekten er generelt høj

Vaccinationer er et vigtigt og effektivt redskab til at forebygge og begrænse forekomsten af sygdom. Effektiviteten kan variere de forskellige vacciner imellem, og ingen vacciner er 100 % effektive i forhold til at forhindre smitte.

”Generelt er vaccineeffektiviteten mod covid-19 høj, særligt i forhold til at beskytte mod alvorlig sygdom” siger Palle Valentiner-Branth.

I tabellen nedenfor ser vi på, hvor mange personer, der tester positiv for covid-19-infektion efter henholdsvis første vaccination, anden vaccination, og efter den forventede fulde effekt af den pågældende vaccine er indtrådt.

Da vaccinerne er blevet givet til forskellige målgrupper, kan man ikke sammenligne data for de forskellige vacciner direkte. Der er desuden forskel på, hvornår vaccinerne blev udrullet, og dermed hvor stort et smittetryk, der var på det pågældende tidspunkt.

Gennembrudsinfektioner figur 01

Læs mere

Læs rapporten om gennembrudsinfektioner her

Vaccineudrulningen i Danmark

Størstedelen af befolkningen er blevet vaccineret med Comirnaty® (Pfizer-BioNTech), som var den første vaccine, der blev udrullet. Det skete omkring årsskiftet, hvor smittetrykket var højt. Vaccinen blev i første omgang primært givet til plejehjemsbeboere samt frontpersonale i social- og sundhedssektoren.

Spikevax® (Moderna) blev leveret i en begrænset mængde fra midten af januar og blev i starten givet til borgere i Region Syddanmark med en særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb samt til frontpersonale. Herefter ankom i juli måned en større leverance, som blev givet til de yngre aldersgrupper i alle fem regioner.

Inden Vaxzevria® (AstraZeneca) udgik af vaccinationsprogrammet, blev vaccinen prioriteret til personer under 65 år uden særligt øget risiko for alvorligt forløb med covid-19, heriblandt særligt social- og sundhedspersonale. Vaxzevria® er efterfølgende blevet en del af den frivillige tilvalgsordning for covid-19-vacciner.

COVID-19 Vaccine Janssen, der også er en del af den frivillige tilvalgsordning, er primært blevet givet til yngre voksne, særligt mænd. Tilvalgsordningen blev afsluttet den 31. august.

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI