To børn er døde af sjælden komplikation til infektion med diarré-fremkaldende E. coli-bakterier

To børn er døde på henholdsvis Fyn og i Københavnsområdet som følge af en sjælden komplikation fra infektion med shiga-toksin-producerende E. coli-bakterier, STEC, også kendt som VTEC. De to tilfælde er ikke relaterede.

STEC 02

I august og september måned er to børn døde som følge af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS). Det er en sjælden komplikation fra infektion med STEC-bakterier, der blandt andet viser sig ved nyresvigt. De to tilfælde er smittet med forskellige typer af STEC-bakterier. De har derfor ikke haft en fælles smittekilde.

”Selv om begge børn har været smittet med STEC, er bakterierne ikke identiske. Derfor er der ikke mistanke om et udbrud, udviklingen i STEC- og HUS-tilfælde følges dog nøje”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

Hun understreger, at HUS er en meget sjælden komplikation til STEC-infektion, men at både børn og voksne med blodig diarré bør kontakte læge.

HUS er sjælden

STEC-bakterier er særlige toksin-producerende E. coli-bakterier. De findes primært i raske drøvtyggere, for eksempel kvæg, geder og får. STEC kan smitte gennem fødevarer, særligt fersk eller ikke gennemstegt hakket oksekød. STEC kan også smitte via kontakt til dyr eller afføring fra smittede dyr eller mennesker.

Man kan forebygge STEC-infektion ved at gennemstege hakket oksekød og have en god køkken- og håndhygiejne inklusive håndvask efter kontakt med dyr.

Der ses flest STEC-infektioner i sommerperioden fra juli til september og derfor også flest HUS-tilfælde i denne periode.

HUS er dog sjælden, og vi ser normalt 6-10 tilfælde om året i Danmark. I 2018 sås 21 enkeltstående tilfælde, hvilket er det højeste antal HUS-tilfælde nogensinde, hvoraf to døde. Indtil videre har vi i 2019 kendskab til otte tilfælde, hvoraf de tre seneste er fra august og september. Indtil videre er der i år registreret 282 STEC-tilfælde, sidste år på samme tid var tallet 310.

Dødsfald som følge af HUS er også meget sjældne. Siden 2014 har der været 63 tilfælde med HUS i Danmark og 5 dødsfald.

Læs mere:

Læs mere om E. coli-infektion, blandt andre STEC/VTEC

Læs mere om Hæmolytisk uræmisk syndrom

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil