Vagtberedskab

SSI er tilgængelig uden for almindelig arbejdstid som led i beredskabet mod infektioner.

Vagthavende i Infektionsepidemiologi

Tilgængelig 24/7 på telefon 4131 7404

Uden for almindelig arbejdstid rådgives sundhedspersoner omkring indikation for og iværksættelse af hasteudlevering af vacciner og antitoksiner. Vagthavende er også tilgængelig for akutte henvendelser fra sundhedspersoner ved tilfælde af alvorlige infektioner og ved sygdomsudbrud.

Vagten er kontaktpunkt for EU's Early Warning Response System (EWRS) og for WHO's globale varslingssystem International Health Regulations (IHR). Som led i vagten modtages meddelelser fra varslingsnetværket, der distribueres til relevante myndigheder og aktører primært Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler. Ved henvendelse til SSI om en mulig alvorlig eller uventet bivirkning, som ikke allerede er anmeldt, har SSI indgået aftale med visse producenter (p.t. AJ Vaccines, GSK og Crucell/v. Janssen) om at registrere bivirkningen og videresende den til producenten. (Dette erstatter ikke eventuel anmeldepligt til Lægemiddelstyrelsen). I dagtiden kontaktes Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på telefon 3268 3038. Uden for dagtid kan man kontakte vagthavende på ovenstående nummer.

Center for Biosikring og Bioberedskab

Tilgængelig 24/7 på telefon 3268 8127

Ved mistanke om udslip, tyveri, misbrug eller bortkomst af farlige biologiske stoffer eller andet materiale med dobbelt anvendelighed skal man - hvad enten det er utilsigtet eller et led i et biologisk anslag - straks rette henvendelse til CBB, som skal sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af farlige biologiske stoffer.

Døgnberedskabet består dels af en lægevagt dels af felthold. Disse feltholds opgaver er informationsindhentning, prøvetagning, hurtiganalyse og lægefaglig ekspertbistand med henblik på identifikation af kampstof, verifikation af udlægningsområde og klinisk rådgivning om umiddelbare strakstiltag, herunder medicinske modforanstaltninger. I døgnberedskabet indgår desuden udenlandske speciallaboratorier.

Udvidet arbejdstid i Tuberkulose og Mykobakterier

Hverdage 8-20, lørdage + udvalgte helligdage 9-14, telefon 3268 3731

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI varetager den nationale diagnostik af mykobakterier (tuberkulose og atypiske mykobakterier). I den forbindelse er der indført udvidede arbejdstider i afdelingen. Uden for normal dagarbejdstid varetages laboratoriefunktion af 2 laboranter/bioanalytiker samt en AC'er på telefon.

I den udvidede arbejdstid fokuseres på PCR flow, herunder haste PCR-prøver og hastemikroskopi. AC'er er til rådighed for driftsproblemer, driftsrelaterede spørgsmål og ved kliniske henvendelser angående visitering af prøver, prøvetagning, tolkning af vanskelige prøvesvar mv.