Vagtberedskab

SSI er tilgængelig uden for almindelig arbejdstid som led i beredskabet mod infektioner.

Smitsomme sygdomme, stikuheld (for sundhedsfaglige)

Rådgivning og hasteudlevering af vacciner og immunoglobulin

Hverdage 8.00- 15.30 (fredag til 15.00):
Tlf.: 3268 3038

Aften/nat samt weekend og helligdage:
Tlf.: 4131 7404

Mere info: Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Vagten rådgiver ikke vedrørende prøvesvar, prøvetagningsteknik mv. Her henvises til Henvendelse vedrørende diagnostik.

Vagten rådgiver heller ikke privatpersoner.

Mistanke om bivirkninger til vacciner og andre lægemidler, som forhandles af SSI, skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen efter gældende regler. Ved henvendelse til SSI om en mulig alvorlig eller uventet bivirkning, som ikke allerede er anmeldt, har SSI indgået aftale med visse producenter (p.t. AJ Vaccines, GSK og Crucell/v. Janssen) om at registrere bivirkningen og videresende den til producenten. (Dette erstatter ikke eventuel anmeldepligt til Lægemiddelstyrelsen).

Tuberkulose og mykobakterier (for sundhedsfaglige)

Akutte prøver til diagnostik

Hverdage 8.00-20.00, lørdag 9.00-14.00 + udvalgte helligdage:
Tlf.: 5170 3054

Mere info: Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier

 Mistanke om bioterror eller udslip af farlige biologiske stoffer

Mistanke om bioterror, udslip, tyveri, misbrug eller bortkomst af farlige biologiske stoffer og udbrud af alvorlig smitsom sygdom uden kendt årsag.

Døgnvagt:
Tlf.: 7020 6606

Mere info: Center for Biosikring & Bioberedskab