Vaccinationsindsatsen mod covid-19 i forskellige målgrupper

På Statens Serum Instituts side over covid-19-vaccinationsdækningen kan man nu også se tal for indsatsen i kommunerne og blandt social- og sundhedspersonale.

Statens Serum Institut (SSI) kan nu levere endnu flere tal om covid-19-vaccinationsdækningen i Danmark.

Udover SSI’s vanlige overvågning af vaccinationsdækningen i hele Danmark og på landets plejehjem, kan man nu også se, hvordan indsatsen går i kommunerne og blandt social- og sundhedspersonale. 

Overvågningen gør op, hvor mange personer der er begyndt på og har gjort deres vaccinationsforløb mod covid-19 færdig. 

79% af plejehjemsbeboerne er nu færdigvaccinerede

Landets plejehjemsbeboere var blandt de først i Danmark, som fik tilbudt vaccination, og 93% har nu påbegyndt covid-19 vaccination. 

”Efter en høj tilslutning til den første vaccination blandt plejehjemsbeboerne, er det glædeligt at se, at 79% af landets plejehjemsbeboere nu er færdigvaccinerede”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

26% af social- og sundhedspersonalet er vaccineret første gang

Landets social- og sundhedspersonale var også nogle af de første, som fik tilbudt vaccination mod covid-19. Som noget nyt er de daglige tal nu udvidet med tal over, hvor mange der er vaccineret i denne gruppe. Disse tal er fordelt på ansættelsessted. 

Overvågningen viser at omkring halvdelen af sundhedspersonale i almen praksis, på hospitalerne og på plejehjemmene er begyndt på deres vaccinationsforløb. I alt er 26% af landets social- og sundhedspersonale begyndt på deres vaccinationsforløb, mens 14% er færdigvaccineret. 

Givet over 280.000 vaccinationer

Der er nu givet over 280.000 vaccinationer mod covid-19 i Danmark. Cirka halvdelen af disse doser er givet til social- og sundhedspersonale. Yderligere cirka en fjerdedel er givet til plejehjemsbeboere, mens de resterende er givet til øvrige målgrupper. Det gælder for eksempel ældre over 65 år, der modtager pleje i hjemmet. 

Flere tal på vej

SSI vil løbende udvide de daglige tal med tal for antallet af vaccinerede i de øvrige målgrupper. 

”SSI viser nu vaccinationstal for de målgrupper, sundhedspersonale og plejehjemsbeboere, der har modtaget tre ud af fire af de covid-19 vaccinationer, der er givet i Danmark. Der er stor interesse for at blive vaccineret, og vi kan se, at allerede nu er halvdelen af sundhedspersonalet i almen praksis, på hospitalerne og på plejehjemmene begyndt på at blive vaccineret”, siger Palle Valentiner-Branth.

Kommunetal er nu med

Det har også været et stor ønske at følge, hvor mange borgere i hver kommune der er begyndt på covid-19-vaccination, og hvor mange der er færdigvaccinerede. Denne opgørelse er nu også tilgængelig som en del af de daglige tal fra SSI.

Læs mere 

Her er de daglige tal for vaccinetilslutningen. 

Du kan også se mere om SSI’s overvågning af epidemien på covid19.ssi.dk/overvagningsdata.

Her kommer tallene fra

Ligesom SSI’s normale overvågning af vaccinationer i Danmark, sker overvågningen via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Her kan SSI følge med i, hvor mange personer der har fået én eller to vaccinationer mod covid-19.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil