Purulent meningitis 2016

De 128 anmeldte tilfælde af purulent meningitis er det laveste siden overvågningen begyndte.

Opgørelsen beskriver forekomsten af meningitis forårsaget af meningokokker, pneumokokker og andre streptokokker end pneumokokker samt Listeria monocytogenes, Hæmophilus influenzae, Escherichia coli og Staphylococcus aureus.

Faldet er drevet af et fald i antal tilfælde af meningokok-meningitis. I 2007 blev pneumokok-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet, og dette har ført til et fald i forekomsten af pneumokok-meningitis (og anden invasiv pneumokoksygdom) hos børn samt i den øvrige befolkning.

Effektive børnevaccinationsprogrammer har mindsket sygdomsbyrden af purulent meningitis hos små børn betydeligt.  Således var der i 2016 kun ét tilfælde med Hæmophilus influenzae type b (del af børnevaccinationsprogrammet fra 1993), mod tidligere cirka 80 tilfælde af meningitis om året hos små børn. Ligeledes er antallet af tilfælde af invasiv pneumokoksygdom hos børn under 2 år nu reduceret med over 70 % fra ca. 64 til 18 tilfælde i 2016. På trods af dette fald har spædbørn dog stadig langt den højeste forekomst af purulent meningitis. I 2016 var den hyppigste årsag til purulent meningitis hos spædbørn gruppe B-streptokokker, Escherichia coli og pneumokokker.

Den hyppigste årsag til purulent meningitis for personer ældre end 50 år var pneumokokker. Dette er en alvorlig infektion hvor 9 ud af 64 voksne personer døde af sygdommen i 2016. Blandt de personer der overlevede fik størstedelen mén. De mest udbredte mén var hørenedsættelse og epilepsi.

Læs mere i EPI-NYT 50/17