Ny udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer er udkommet

Dette er anden udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren.

Denne NIR er udformet for at definere funktionen, samt fastsætte en overordnet ramme for udarbejdelsen af lokale uddannelsesprogrammer for nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne.

Retningslinjen henvender sig til hele sundhedssektoren. Den primære målgruppe er sundhedsfagligt personale på hospitaler, plejehjem og andre institutioner med døgnpleje samt hjemmeplejen, klinikker, de lokale infektionshygiejniske enheder, øvrige infektionshygiejniske eksperter og sundhedspersonale. Derudover kan denne NIR også anvendes mere bredt, fx af institutioner for handicappede eller børn, rehabiliterings- og genoptræningsenheder, bosteder, væresteder mm., hvor personalet kan tilhøre andre faggrupper, men have ansvar for infektionshygiejne.

En sammenhængende, langsigtet og effektiv infektionshygiejnisk indsats kan bedst opnås ved samarbejde med regionernes infektionshygiejniske enheder, der kan bistå med rådgivning, undervisning og overvågning.

Det overordnede formål med denne NIR er at bidrage til kompetenceudvikling af flere faggrupper indenfor det infektionshygiejniske område.

Forside NIR Nøglepersoner 2019

Denne NIR beskæftiger sig med udvælgelse og uddannelse af nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne med det formål at styrke den infektionshygiejniske indsats, det værende både implementering, evaluering og udvikling i henhold til organisationens infektionskontrolprogram.

NIR for nøglepersoner/kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for sundhedssektoren ligger frit tilgængeligt som download, og er direkte anvendelig for alle interesserede.

God fornøjelse!