Den seneste udvikling af covid-19 på minkfarme og blandt mennesker

Andelen af personer, der er smittet med en minkvariant af covid-19, falder. Samtidig er sandsynligheden øget for, at cluster 5 er døet ud. Det viser et nyt notat fra Statens Serum Institut.

Antallet af minkfarme, der er smittet med covid-19, stiger i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Samtidig ses også en stigning i antallet af covid-19 smittede personer, der arbejder med minkproduktion, i de to regioner.

Det viser et nyt notat fra Statens Serum Institut (SSI) over udviklingen af covid-19 på minkfarme og blandt mennesker.

De nye tal viser også, at andelen af personer, der er smittet med en minkvariant af covid-19, falder på landsplan. Dette skyldes særligt et fald i Region Nordjylland. Dog ses en begyndende stigning i andel smittede med minkvarianter i Region Midtjylland. Endelig viser tallene, at der ikke er påvist nye tilfælde af den såkaldte cluster 5 minkvariant siden den 15. september.

”Det er gode nyheder, da det øger sandsynligheden for, at cluster 5 varianten er døet ud”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Udvikling i smittede personer med tilknytning til minkproduktion

Antallet af nysmittede minkfarme er faldet de seneste uger i Region Nordjylland, hvor antallet er steget i Midtjylland. Ser man på personer med tilknytning til minkproduktion, der er smittet med COVID-19, følger det samme mønster. Antallet af smittede falder i Region Nordjylland, men stiger i Region Midtjylland og nu også i Region Syddanmark.

SSI’s opgørelse er baseret på positive covid-19 prøver fra personer med bopæl på produktions- eller ejeradresse for minkfarme. Den inkluderer derfor ikke sekventeringsresultater.

Resultat af sekventerede prøver

Hvad angår de sekventerede prøver, er der fra uge 24-44 blevet sekventeret i alt 7.108 positive covid-19 prøver. Det svarer til knap 19% af det samlede antal positive covid-19 prøver.

Blandt dem er der fundet i alt 326 prøver med en minkvariant af covid-19 – svarende til 4,6%.

Langt hovedparten af prøver med fund af covid-19 minkvariant – i alt 272 – stammer fra Region Nordjylland. I uge 41-43 udgjorde covid-19 minkvarianter cirka halvdelen af de sekventerede prøver i regionen. I uge 44 er det imidlertid kun 1 ud af 5 sekventerede prøver, der er minkvarianter.

I Region Midtjylland blev der kun meget sporadisk fundet covid-19 minkvarianter i de sekventerede prøver før uge 41. Herefter steg antallet af påviste tilfælde med minkvarianter til cirka 12% i uge 44.

I de øvrige regioner i Danmark er der kun sporadisk påvist tilfælde af covid-19 med minkvarianterne.

Udviklingen i cluster 5

Den meget omtalte cluster 5 minkvariant er påvist på fem minkfarme i Region Nordjylland i august og september. Minkene på alle de fem farme er nu aflivet.

I alt 12 personer har fået påvist covid-19 smitte med cluster 5 varianten. Heraf har 8 personer direkte tilknytning til fire af farmene enten som ejer, medarbejder eller familiemedlem. De sidste 4 personer har ingen kendt tilknytning til minkfarme, men kommer fra de samme områder, hvor der har været smittede farme.

Der er dog ikke påvist tilfælde med cluster 5 minkvarianten siden den 15. september.

”Det øger sandsynligheden for, at den er døet ud, men vi fortsætter den planlagte øgede testindsats og sekventering af alle positive prøver i Nordjylland for at være helt sikre”, siger Tyra Grove Krause.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil