National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for Almen Praksis er revideret

Anden udgave af National Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for Almen Praksis kan nu downloades.

Dette er anden udgave af NIR for Almen Praksis udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), relevante aktører og infektionshygiejniske fageksperter.

Forside NIR Almen Praksis

Denne publikation henvender sig til alment praktiserende læger, personalet i almen praksis og til samarbejdspartnere i regionen og kommunen. Formålet er en kort sammenstilling af væsentlige infektionshygiejniske anbefalinger fra andre NIR til brug i almen praksis. Retningslinjen er ikke en instruks, men et opslagsværk.

Anbefalingerne er faglige anbefalinger, baseret på videnskabelig litteratur, internationale retningslinjer inden for området samt de øvrige NIR og er således evidensbaserede, hvor det er muligt, eller bygger på krav i lovgivningen.

Nyt i publikationen

Den opdaterede NIR er tilføjet nye kapitler, herunder om organisering af det infektionshygiejniske arbejde i almen praksis, om værnemidler, om desinfektion ved indgreb og penetration af hud og slimhinder mv. Da det danske sundhedsvæsen arbejder mod høj kvalitet er der desuden lagt vægt på så vidt muligt at benytte CE-mærket udstyr efter gældende lovgivninger.

NIR for Almen Praksis ligger til fri download og er frit tilgængelig og direkte anvendelig for alle interesserede.

God fornøjelse!

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt