Covid-19-smitte giver flere neurologiske diagnoser

I den brede danske befolkning blev der diagnosticeret flere neurologiske lidelser efter smitte med covid-19. Det viser en ny stor undersøgelse fra Statens Serum Institut, hvor der indgik knap 1,8 mio. smittede danskere.

Forskere fra Statens Serum Institut (SSI) har i et nyt stort register-baseret studie undersøgt sammenhængen mellem smitte med covid-19 og risikoen for at udvikle psykiatriske og neurologiske lidelser i tiden efter, at den akutte covid-19 sygdom var overstået. Studiet viser, at der var lidt flere neurologiske diagnoser end forventet blandt de danskere, der tidligere havde været smittet.

Forskerne har i perioden fra marts 2020 til januar 2023 fulgt 3,2 mio. danskere over 12 år. I denne periode blev knap 1,8 mio. af deltagerne smittet med covid-19. Efter den akutte covid-19 sygdom var overstået, opgjorde forskerne, hvor mange hospitalskontakter med psykiatriske og neurologiske diagnoser, der var i den efterfølgende periode, og sammenlignede dette med hyppigheden hos ikke-covid-19-smittede. I studiet, så man på 11 psykiatriske- og 30 neurologiske lidelser.

”Vi observerede ikke flere psykiatriske diagnoser, men lidt flere neurologiske diagnoser end forventet. Det der fylder mest i tallene, er ting som hovedpine og søvnforstyrrelser, og så selvfølgelig de velkendte forstyrrelser af smags- og lugtesans. Vi så ikke sammenhænge med træthed og udmattelse eller demens, som er nogle af de ting, der har været fremhævet fra andre studier,” siger professor og afdelingschef Anders Hviid, der har ledet undersøgelsen.

Tvivl om påvirkning af neversystemet på lang sigt

Covid-19 kan, ligesom andre infektionssygdomme, være en hård omgang for kroppen. Der er også en del forskning, der peger i retning af, at hjernen og nervesystemet kan påvirkes i forbindelse med den akutte infektion. Men det er endnu uafklaret, hvordan nervesystemet påvirkes i længere tid efter smitte med covid-19.

Særligt amerikanske studier har peget på væsentlige øgede risici for både psykiatriske- og neurologiske lidelser i lang tid efter smitte. Men disse studier ser ofte på særlige befolkningsgrupper, eksempelvis tidligere veteraner fra det amerikanske militær, og det er uklart, om disse resultater kan overføres til den generelle danske befolkning. I det nye danske studie er der dog intet, der tyder på væsentligt flere diagnoser for de danskere, der har været smittet.

”Vi så 5 % flere neurologiske diagnoser blandt de tidligere smittede, og det er nok på et niveau, hvor vi må sige, at Covid-19 ikke giver flere neurologiske senfølger, end så mange andre sygdomme gør. Men det er vigtigt at fremhæve, at de 5 % dækker over store udsving. Vi så, at de indlagte patienter med alvorlig covid-19 havde væsentligt flere psykiatriske og neurologiske diagnoser, og vi så at smitte med omikron-varianten og vaccinerede smittede var forbundet med lidt færre,” fortæller Anders Hviid.

Studiet er netop blevet udgivet i det ansete videnskabelige tidsskrift Neurology.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI