Usikkert om kighosteepidemien er forsvundet som følge af de mange tiltag mod COVID-19

I januar og februar blev der påvist henholdsvis 874 og 851 tilfælde af kighoste i Danmark. Alt tydede derfor på, at kighosteepidemien endnu ikke var overstået, men fra den 12. marts og resten af måneden blev der kun påvist 43 tilfælde. Om det skyldes tiltagene på grund af COVID-19 eller færre testede er dog usikkert, mener Statens Serum Institut

Kvinde der hoster 01

Mens udbruddet af ny coronavirus har udviklet sig til en epidemi, har en kighosteepidemi også raset i Danmark. Kighosteepidemien begyndte i sommeren 2019 og fortsatte ind i 2020 med stor styrke.

”I januar og februar 2020 blev der påvist henholdsvis 874 og 851 tilfælde. Det er mere end 10 gange så mange tilfælde som for en normal måned, så epidemien var endnu ikke overstået ved indgangen til marts”, siger seniorforsker Tine Dalby fra Statens Serum Institut (SSI).

Epidemien der forsvandt

Den kraftige stigning i 2019 og høje forekomst i starten af 2020 fremgår af figur 1.

I starten af marts omfattede kighosteepidemien fortsat hele landet og alle aldersgrupper, men efter regeringens udmelding den 11. marts om lukning af skoler og daginstitutioner og de andre tiltag som blev iværksat for at reducere smittespredning af COVID-19, faldt antallet af indsendte prøver markant, som det fremgår af figur 2.

Ved de to tidligere kighosteepidemier i nyere tid i 2002 og 2016 varede perioden med forhøjet forekomst af kighoste i befolkningen i henholdsvis 15 og 9 måneder. Den nuværende epidemi begyndte i maj 2019 og har dermed varet i cirka 10 måneder.

”For de første 12 dage af marts blev der påvist 318 tilfælde af kighoste, men det kraftige fald i antal indsendte prøver siden da har bevirket, at der for resten af måneden er påvist blot 43 tilfælde”, siger Tine Dalby.

Eller gjorde den?

”I overvågningen af sæsoninfluenza har vi set, at antal positive prøver også er faldet drastisk, selvom prøvetallet har været nogenlunde uændret”, siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge på SSI. Han tilføjer: 

”Det tyder på, at smittespredningen af influenza er aftaget væsentligt som følge af de restriktioner, som blev indført efter den 11. marts for at afbøde smitte med COVID-19. Det er dog lidt vanskeligere at tolke på det lave antal positive kighostetilfælde, når antal undersøgte samtidig er faldet så meget. Men det er bestemt muligt, at smittespredningen af kighoste også er blevet mindre”, siger Peter Henrik Andersen.

Muligt for gravide at blive vaccineret i resten af 2020

Da kighosteepidemien i Danmark endnu ikke var klinget af, besluttede Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke allerede i januar at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester. Det blev dengang forlænget til udgangen af april 2020.

Som en del af regeringens nye vaccinationspakke bliver dette tilbud nu yderligere forlænget, således at gravide i tredje trimester har mulighed for at blive vaccineret i resten af 2020.

Læs mere

Du kan finde flere data omkring forekomsten af kighoste i Danmark på SSI’s hjemmeside for henholdsvis børn under to år og for alle aldre.

Diagram omkring kighoste 01

Figur 1. Antal laboratoriepåviste tilfælde af kighoste pr. måned, 1995-marts 2020

Diagram kighoste 03

Figur 2: Antal prøver indsendt til undersøgelse for kighoste, fordelt på positive og negative testsvar, 1. til 31. marts 2020

Tine Dalby

Kontakt

Tine Dalby, Seniorforsker, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
@. tid@ssi.dk Se profil