Den seneste udvikling af covid-19 på minkfarme og blandt mennesker. Status uge 47

Andelen af personer, der er smittet med en minkvariant, falder fortsat. Samtidig vurderes det nu med stor sandsynlighed, at cluster 5 ikke mere er i omløb. Det viser det seneste notat fra Statens Serum Institut.

Antallet af minkfarme, der er smittet med covid-19, steg i Region Midtjylland i uge 46 og i begyndelsen af uge 47. Dette samme skete i Region Syddanmark.

Ifølge Fødevarestyrelsen (FVST) er alle mink på de smittede minkfarme dog aflivet nu. Men der er fortsat farme under mistanke for smitte, hvor minkene endnu ikke er aflivet.

Parallelt med denne udvikling ses også fortsat en stigning i antallet af covid-19-smittede personer med tilknytning til minkproduktion i de to regioner.

Det viser det seneste notat fra Statens Serum Institut (SSI) over udviklingen af covid-19 på minkfarme og blandt mennesker.

De nye tal viser også, at andelen af personer, der er smittet med en minkvariant af covid-19, fortsat falder på landsplan. Nye tal fra de sekventerede prøver viser således, at andelen lå en anelse lavere i uge 45 (5%) end i uge 44 (6%).

FVST oplyste den 18. november 2020, at i alt 284 minkfarme har været smittet med covid-19. Heraf skulle alle være aflivet.

Udvikling i smittede personer med tilknytning til minkproduktion

Udviklingen i antallet af smittede farme og personer med tilknytning til minkproduktion har fulgt hinanden gennem covid-19-udbruddet i mink.

Forløb i Region Nordjylland:
Hjørring og Frederikshavn Kommune er dem, som blev ramt først, og som har været blandt de hårdest ramte kommuner til dato. Her var der kun få smittede farme og tilknyttede personer i august og starten af september. Men siden har udbruddet udviklet sig stærkt, både i antal og udbredelse, så flere og flere kommuner i Region Nordjylland blev ramt. Herunder Jammerbugt Kommune, som også er blandt de hårdest ramte kommuner frem til uge 47.

”I uge 44 toppede kurven for Nordjylland. Derfra sås et fald i antallet af nye smittede farme og tilknyttede personer. Dette fald er fortsat i de følgende uger”, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI.

Forløb i Region Midtjylland og Syddanmark:
Fra uge 40 og frem sås en geografisk spredning af smittede farme og tilknyttede personer til yderligere 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

I uge 45 sås en stigning af antallet af smittede farme og tilknyttede personer i Region Midtjylland. Og i ugerne 46 og 47 er denne stigning fortsat. De fleste af de positive besætninger og tilknyttede personer blev observeret i de minktætte kommuner Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Men også andre minkproducerende kommuner i regionen er ramt.

I Region Syddanmark begyndte antallet af smittede farme og tilknyttede personer at stige i uge 45. En stigning, som også er fortsat.

Resultat af sekventerede prøver

Siden sidste opgørelse er der blevet sekventeret 985 prøver mere fra uge 45. Heraf udgjorde minkvarianter cirka 5%. I Region Nordjylland udgjorde minkvarianten 28% af de smittede i uge 45 mod 20% i uge 44, men forskellen var ikke signifikant.

”Heldigvis ser vi nu faldende smittetal i Region Nordjylland. Og andelen af personer smittede med minkvarianter ligger betydeligt lavere end i uge 41-43. Så alt tyder på, at det går den rigtige vej med smitten her”, siger Tyra Grove Krause

I Region Midtjylland udgjorde minkvarianten henholdsvis 12% i uge 44 og 9% i uge 45.

”Vi forventer at se en stigning i andelen af personer smittet med minkvarianter i de kommende uger i Region Midtjylland, da vi ser en brat stigning i antal af smittede personer med tilknytning til minkproduktion”, siger Tyra Grove Krause.

I de øvrige regioner ses kun sporadiske tilfælde af personer smittet med minkvarianter i befolkningen som helhed.

Udvikling i cluster 5

Den meget omtalte cluster 5 minkvariant er fortsat kun påvist på fem minkfarme og hos 12 personer i Region Nordjylland i august og september.

Der er fortsat ikke påvist tilfælde med cluster 5 minkvarianten siden den 15. september.

”Derfor vurderer vi nu, at denne variant med stor sandsynlighed ikke mere er i omløb”, siger Tyra Grove Krause.

Fritestet farm igen smittet med covid-19

Endelig beskriver SSI’s notat, at den første farm, der blev smittet, efter man overgik til en strategi, hvor man ikke aflivede mink, blev smittet midt i august. Denne farm blev testet fri for covid-19 den 30. september, men blev igen konstateret smittet ved prøver taget i starten af november.

Analyser viser, at smitten sandsynligvis skyldes samme stamme, som besætningen oprindelig var smittet med. Det tyder på, at virus har været til stede på farmen siden august, og at den har videreudviklet sig derfra.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil