SSI er med på de Europæiske Børnelægers årlige kongres

Statens Serum Institut er bredt repræsenteret på kongressen i Malmø, hvor SSI blandt andet er tovholder for et symposium om mæslinger.

Mæslinger, HPV og skoldkopper. Det er nogle af de emner, som Statens Serum Instituts medarbejdere skal fortælle mere om, når De Europæiske Børnelægers Sammenslutning ESPID i denne uge afholder deres årlige kongres i Malmø.

ESPID's logo

Kongressen finder i år sted for 36. gang, og SSI er bredt repræsenteret både ved en række kortere, mundtlige indlæg og ved et halvanden time langt symposium fredag.

Blandt de korte præsentationen skal afdelingslæge Peter H. S. Andersen tale om hyppigheden i børn, som indlægges med kighoste. Her har man kigget på udviklingen over en 10-årig periode og konklusionen er, at der er sket en stigning – specielt i gruppen af børn under seks måneder.

”Spørgsmålet er så, hvad der skal gøres ved det. Skal vi gøre mere for, at børnene vaccineres til tiden, altså når de er tre måneder gamle, og ikke når de er fire måneder gamle? Skal vi flytte tidspunktet for den første kighostevaccinationen ved tre-måneders alderen til et tidligere tidspunkt? Eller skal vi gøre, som de for eksempel har gjort det i England og vaccinere gravide kvinder. Her viser erfaringen, at en sådan vaccinatione kan booste mængden af antistoffer hos moderen – og dermed fosteret – så forekomsten af børn med kighoste under tre måneder er faldet med 90 procent”
Afdelingslæge Peter H. S. Andersen 

Udviklingen i HPV-vaccine tilslutningen

Hans kollega sektionsleder Palle Valentiner-Branth skal tale om HPV og den nyeste udvikling i vaccinations-tilslutningen. Her viser tallene, at tilslutningen er fordoblet i 2017, og Palle Valentiner-Branth vil demonstrere, hvordan man i dag følger udviklingen fra måned til måned og direkte kan aflæse, hvordan forskellige begivenheder omkring HPV har indflydelse på tilslutningen.

”Blandt andet viser tallene, hvordan der var et kæmpe drop i tilslutningen den måned i 2015, hvor TV2 sendte deres meget omtalte dokumentar om HPV-pigerne, et fald som holdt de næste to år”
Sektionsleder Palle Valentiner-Branth

HPV står også på dagsordenen i indlægget fra SSIs faglige direktør Kåre Mølbak. Med udgangspunkt i de danske erfaringer med vaccinationsprogrammet mod HPV, der kom i slem modvind især i 2015 og 2016, argumenterer han for, at det er vigtigt at lave fortællinger der er baseret på videnskab og evidens.

”For HPV vaccinationen drejer dette sig bl.a. om at fortælle, at HPV vaccinen er en meget effektiv vaccine, der beskytter mod alvorlige sygdomme. Vaccinernes sikkerhed er studeret særdeles grundigt, og der er ikke fundet tegn til, at der er udestående problemer i form af bivirkninger. Tværtom er der flere undersøgelser der viser, at mange af de piger, der har oplevet bivirkninger, var syge allerede før første stik”
Faglige direktør Kåre Mølbak

Derudover vil læge Ida Glode Helmuth fra SSI holde et indlæg om skoldkoppers epidemiologi i Danmark.

Fokus på mæslinger

Fredag på konferencen står SSI for et symposium om mæslinger med overskriften ”Evolving Measles Crisis in Europe” med fem foredragsholdere. Udgangspunktet er det stigende antal mæslinge-tilfælde i Europa. I 2017 var der således fire gange så mange tilfælde i WHO's Europa-region som året før.

”I symposiet vil vi sætte fokus på udfordringen med at få kontrol med mæslinge-situationen i Europa. Det handler blandt andet om, at der mangler tilslutning til vaccinationen i store grupper, og at der er for mange voksne, der ikke er vaccineret”