Ny side med tal fra overvågning af COVID-19

Alle SSI’s data om overvågningen af COVID-19 er nu samlet på en ny side. Det sker for at skabe et bedre overblik over udviklingen i COVID-19 i Danmark og gøre flere data tilgængelige.

Billede med virus og teksten "Overvågning af COVID-19"

COVID-19 er både en aktuel epidemi og en sygdom, som SSI overvåger på linje med en række andre smitsomme sygdomme, for eksempel influenza. Det får nu den praktiske betydning, at alle overvågningsdata om COVID-19, der tidligere boede under ”Aktuelt” på ssi.dk, er flyttet til en ny side under ”Sygdomsovervågning”. 

Dagens COVID-19-tal

Information om antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde og dødsfald for Danmark, Færøerne og Grønland opdateres dagligt kl. 14.00 Det samme gælder for tal vedrørende indlæggelser i alt og på intensiv afdeling.

De daglige tal suppleres og uddybes med en række tabeller, grafer og figurer. For eksempel om køns- og aldersfordeling blandt smittede og data opgjort for regioner. Disse sektioner opdateres også alle hverdage klokken 14.00.

Kommunedata

Det er fortsat muligt at downloade en fil med overvågningsdata, herunder en excel-fil med antal smittede og testede opdelt på kommuner. Filen opdateres på alle hverdage klokken 14.00.

Data fra andre lande i Europa

Som noget nyt vises der også data fra andre lande i Europa. Her er der særlig fokus på Norge, Sverige og Danmark.

Information om selve COVID-19-udbruddet

Informationer, der ikke angår den egentlige overvågning af COVID-19, men som er specifikt knyttet til COVID-19-udbruddet, findes stadig under ”Aktuelle sygdomsudbrud”. Her findes blandt andet information om infektionshygiejniske retningslinjer, modelleringsrapporter samt SSI’s ugentlige epidemiologiske trend- og fokusrapport.