Stigende smitte med flere infektionssygdomme

Vi ser lige nu stigende smitte med både SARS-CoV-2 og Influenza, og der er stadigt et højt niveau af RS-virus, viser denne uges Tendensrapport.

Corona smitte i vækst

Antallet af tilfælde, der er konstateret smittet med SARS-CoV-2, er steget i uge 51 sammenlignet med uge 50, og er på 157 tilfælde per 100.000 indbyggere. Smitten er steget i alle regioner. Den højeste smitteforekomst ses fortsat i Region Sjælland (187 per 100.000 indbyggere). Der ses en stigning i antallet af bekræftede smittede i alle aldersgrupper. Stigningen er markant blandt de 70+årige.

Flere indlæggelser

I uge 51 ses en stigning i antallet af nye indlæggelser med en positiv SARS-CoV-2-test til 826 fra 688 i uge 50. Aldersgrupperne fra 70 til 89 år udgør fortsat den største andel af nyindlagte. Der er fortsat en lidt mindre andel af de nyindlagte, der er indlagt på grund af covid-19 sammenlignet med gennemsnittet over efteråret, hvilket kan forklares ved den stigende samfundssmitte, hvor relativt flere vil blive indlagt med covid-19 som et bifund. Antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv SARS-CoV-2-test er i uge 51 steget, men er fortsat på et lavt niveau. Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er i uge 51 steget til 71 i forhold 66 i uge 50. Der ses tegn på en betydelig samlet overdødelighed i uge 50 og 51. Overdødeligheden er især knyttet til aldersgruppen +85 år.

Stigende influenza og højt niveau af RSV

Der ses en uændret moderat høj forekomst af bekræftede RSV-smittetilfælde og RSV-indlæggelser. Mens der er sket et fald blandt børn, ses der fortsat en moderat høj forekomst af RSV-smittetilfælde og RSV-indlæggelser blandt de ældre aldersgrupper.

Der ses en yderligere kraftig stigning i influenza-smitte, både influenza A og influenza B. Der er nu for fjerde uge i træk sket en fordobling i antallet af bekræftede influenzatilfælde, desuden en betydelig stigning i indlæggelser.

Tendensrapporten uge 52 kan læses her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI