Nyt våben mod multiresistente bakterier viser lovende resultater

Forskere fra Statens Serum Institut har vist, at helt almindelige antibiotika ser ud til at kunne dræbe multiresistente stafylokok-bakterier.

Indenfor de seneste årtier er der på verdensplan sket en stor stigning i antallet af hospitalserhvervede infektioner med multiresistente stafylokok-bakterier af typen S. epidermidis. Bakterien vokser på huden, men kan give invasive infektioner såsom blodforgiftning, infektioner i knogler og led samt infektioner i indopererede proteser.

Nu viser et nyt studie, at helt almindelige antibiotika – stik i mod den gængse viden – kan dræbe den multiresistente bakterie. Studiet er ledet af forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og University of Cambridge og er netop blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Communications.

”Det er meget lovende resultater, for der er et stort behov for flere behandlingsmuligheder over for den type bakterier. Ikke mindst så vi undgår at behandle med såkaldte 'last resort'-antibiotika, det vil sige bredspektrede antibiotika, som kun skal bruges som sidste udvej, når al anden antibiotika ikke virker”, forklarer Jesper Larsen, der er seniorsker på SSI, og har ledet studiet.

Lægemidlet, der er tale om, er en kombinationsbehandling af to typer smalspektret antibiotika, amoxicillin og clavulansyre.

”Vores resultater viser, at effekten ved at kombinere de to lægemidler er på niveau med behandling med vancomycin, som er et af vores vigtigste 'last resort'-antibiotika”, siger Jesper Larsen.

Stik imod gængs viden

Resultaterne er overraskende, for de to lægemidler burde ikke være i stand til at dræbe netop den type multiresistente bakterier. De er nemlig naturligt resistente over for clavulansyre, og indeholder desuden et gen – mecA – som gør dem resistente overfor de fleste β-laktam antibiotika, herunder penicilliner (f.eks. amoxicillin) og cefalosporiner. Desuden udviser de ofte nedsat følsomhed over for mange andre typer antibiotika, inklusiv vancomycin, teicoplanin, rifampicin, makrolider, quinoloner, aminoglykosider og sulfonamider.

”Vores undersøgelser viser, at mange af bakterierne har mutationer i mecA, der gør dem følsomme over for almindelige penicilliner, men kun når man kombinerer dem med clavulansyre”, forklarer seniorforsker Jesper Larsen.

Forskerne er nu gået i gang med at undersøge, hvad den præcise årsag til effekten er, hvorefter der skal laves kliniske forsøg.

Læs den videnskabelige artikel i Nature Communications: Cryptic susceptibility to penicillin/β-lactamase inhibitor combinations in emerging multidrug-resistant

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI