Covid-19-vaccination forværrede ikke det fysiske, mentale og kognitive helbred

Vaccinerede danskere rapporterede ikke dårligere fysisk, mentalt eller kognitivt helbred i månederne efter covid-19-vaccination i forhold til ikkevaccineredes oplevelser. Det er konklusionen fra en stor spørgeskemaundersøgelse af covid-19-vaccinernes sikkerhed i den danske befolkning.

Forskere på Statens Serum Institut (SSI) har undersøgt om covid-19-vaccination er forbundet med flere fysiske, mentale og kognitive symptomer end sammenlignet med ikkevaccinerede. Forskerne har undersøgt en lang række symptomer, der spænder vidt fra hovedpine, svimmelhed og udpræget træthed til angst, depression og koncentrationsbesvær.

Spørgeskemaundersøgelse med 36,436 deltagere

Den store undersøgelse baserede sig på 36,436 danskere, der hver især havde udfyldt to spørgeskemaer. Ét omkring deres generelle helbred og livsstilsfaktorer og ét omkring oplevede symptomer. Forskerne sammenkørte spørgeskemaoplysningerne med covid-19-vaccinationsstatus fra det landsdækkende danske vaccinationsregister og kunne derved se, hvor mange der rapporterede de enkelte symptomer hos henholdsvis de vaccinerede og de ikkevaccinerede.

Betryggende resultater

Resultaterne var betryggende. Overordnet set fandt forskerne ingen tegn på, at det fysiske, mentale eller kognitive helbred var forværret flere måneder efter vaccination.

”Vores studie er ret unikt. Det er et af de første, der overhovedet undersøger, om der er en sammenhæng mellem covid-19-vaccination og fysiske, mentale og kognitive symptomer. Det er også ganske stort med mere end 36,000 deltagere. Betryggende nok maler vores studie et billede af en sikker vaccine”, fortæller professor Anders Hviid fra SSI, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Udpræget træthed hyppigere hos de ikkevaccinerede

Nogle af de ting, der blev hyppigt rapporteret af alle i undersøgelsen, var fysisk og mental udmattelse og kognitive vanskeligheder. Fysisk udmattelse blev rapporteret af 27.4% af de vaccinerede og 29.8% af de ikkevaccinerede. For mental udmattelse var tallene 30.5% og 32.1%, og for de kognitive vanskeligheder var de 31.9% og 33.2%. Der var altså ingen væsentlige forskelle. Et af de eneste punkter, hvor de vaccinerede og ikkevaccinerede skilte sig ud, var udpræget træthed og anstrengelsesudløst forværring (på engelsk kaldet post-exertional malaise). Men her var det de ikkevaccinerede, der hyppigere oplevede symptomerne. Udpræget træthed blev rapporteret af 37.5% af de ikkevaccinerede, men det blev kun rapporteret af 28.7% af de vaccinerede. De tilsvarende tal for anstrengelsesudløst forværring var 24.2% og 15.5%.

”Vaccinerne beskytter mod covid-19, og det er måske en nærliggende forklaring på, at de vaccinerede oplevede mindre udpræget træthed. Deltagerne i undersøgelsen er dog ikke testet positive for covid-19, men der er nok nogen, der er smuttet igennem testsystemet, særligt da omikronbølgen var på sit højeste”, siger Anders Hviid.

Studiet, der endnu ikke er fagfællebedømt, er netop blevet offentliggjort som et såkaldt preprint i The Lancet.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI