Danmark har elimineret mæslinger

Danmark opfylder nu betingelserne for at have elimineret mæslinger. Det vurderer WHO. Elimination betyder, at der ikke har været vedvarende smitte af mæslinger i landet i de seneste tre år.

Den regionale verifikationskomité (RVC) for elimination af mæslinger og røde hunde (rubella) i WHO’s Europaregion har på et møde i Bukarest i juni 2017 vurderet den regionale status for elimination af de to sygdomme. Vurderingen er sket på baggrund af rapporter for 2016 fremsendt af 51 af WHO-regionens 53 medlemslande.

Enkelte tilfælde må godt forekomme

Komitéen har vurderet, at Danmark nu opfylder betingelserne for at have elimineret mæslinger. Elimination indebærer, at mæslingevirus ikke har cirkuleret vedvarende i Danmark i de seneste 3 år (2014-2016). Der må godt forekomme importerede tilfælde med begrænset videre smitte, men smittekæder skal være velbeskrevne og cirkulationen af mæslingevirus stoppes indenfor højest 12 måneder. Forudsætningen for at opnå elimination er desuden, at der er en høj kvalitet af overvågningen og en høj vaccinationstilslutning til MFR-vaccination.

30 år med MFR-vaccination i Danmark

Eliminationen af mæslinger følger præcis 30 år efter, at MFR-vaccinen blev introduceret i Danmark i 1987. Elimination er ikke det samme som udryddelse (eradikation), og da sygdommen er meget smitsom, er det fortsat vigtigt at opretholde en meget høj tilslutning til MFR-vaccinationsprogrammet, indtil den evt. er helt udryddet. Derudover vil mæslinger i forbindelse med den forestående revision af meldesystemet blive gjort telefonmeldepligtig alene på mistanke.

Komitéen har også vurderet, at rubella forekommer endemisk i Danmark. Dette skyldes ikke, at der har været anmeldt tilfælde af røde hunde eller viden om cirkulation af rubellavirus, men det faktum at sygdommen ikke har været overvåget systematisk i hele befolkningen, idet anmeldepligten hidtil kun har omfattet rubella hos gravide og kongenit rubella syndrom (CRS). Der er ikke rapporteret om rubella hos gravide siden 2008 og ikke om tilfælde af CRS siden før 1994.

Røde hunde gøres fremover anmeldepligtig for alle tilfælde

”I præ-eliminationsfasen har det givet god mening kun at overvåge sygdommen blandt dem, som kan få alvorlige komplikationer til infektionen. Når sygdommen tilstræbes elimineret, er det derimod nødvendigt, at alle tilfælde af sygdommen registreres. Derfor vil rubella i forbindelse med den forestående revision af meldesystemet blive gjort både laboratoriemeldepligtig og telefonmeldepligtig alene på mistanke.
Selvom det ikke formelt kan dokumenteres, at rubellavirus ikke cirkulerer i Danmark, er der dog flere forhold som peger i retning af, at dette er tilfældet. Vaccination mod rubella har været en del af vaccinationsprogrammet i samme periode og med samme tilslutning som vaccination mod mæslinger, og rubellakomponenten i MFR-vaccinen er endnu mere effektiv end mæslingekomponenten”
Afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Desuden er rubella mindre smitsom end mæslinger, hvilket i teorien burde føre til stop for transmission ved en lidt lavere vaccinationstilslutning (ca. 87 %) end den, som vi ved teoretisk er nødvendig for at stoppe cirkulationen af mæslinger (95 % tilslutning til 2 MFR-vacciner), men transmission af rubella bør også være ophørt ved den lidt lavere registrerede tilslutning til MFR-vaccinationsprogrammet, som nu i praksis har elimineret mæslinger i Danmark”, siger han videre.

Den regionale status er, at 33 af 53 lande har elimineret enten både mæslinger og rubella, eller enten den ene eller anden sygdom.

I ni lande forekommer mæslinger fortsat endemisk (Belgien, Bosnien-Hercegovina, Frankrig, Georgien, Italien, Kasakhstan, Rumænien, Serbien og Ukraine), mens dette gælder 14 lande for rubella (Belgien, Bosnien-Hercegovina, Danmark, Frankrig, Georgien, Italien, Kasakhstan, Polen, Rumænien, Serbien, Schweiz, Tyrkiet, Tyskland og Ukraine).

Læs mere i WHO’s rapport (på engelsk)

Læs mere i EPI-NYT 37/17.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil