Ekspertgruppe: Antigen-test kan kun bruges som supplement

Antigen-tests er langt mindre følsomme end PCR-test, konkluderer en ekspertgruppe i et notat. De kan kun bruges som supplement til de normale PCR test, og det er kun de positive testresultater, der kan bruges i den videre smittehåndtering.

Billede af coronavirus 02

På det seneste har der været talt meget om de såkaldte antigen-test. Og flere firmaer har tilbudt folk, at de på den måde kan blive lyntestet for COVID-19.

Nu slår en ekspertgruppe imidlertid fast i et nyt notat, at antigen-test kun kan bruges som supplement til de normale PCR-test.

Den er nedsat af ”Det faglige råd” for klinisk mikrobiologi, hvor Danske Regioner og Statens Serum Institut (SSI) deltager.

Hvad er forskellen på PCR-test og antigen-test?

PCR – der står for Polymerase Chain Reaction - er en meget følsom testmetode, der leder efter COVID-19 virussens RNA ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen kan påvise helt ned til én enkelt viruspartikel i en slimprøve fra næsen eller halsen, idet arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen.

En antigen test er derimod baseret på en immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener) i prøven. Dette foregår ved at virusantigenerne fastholdes til en membran vha. antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Denne metode er mindre følsom end PCR, idet antigenerne ikke opformeres men påvises direkte.

Hvad er ekspertgruppens forbehold over for antigen-test?

Ekspertgruppens største forbehold over for antigen-test er, at de er langt mindre følsomme end PCR-test.

Et fransk studie har således set på tre kendte antigen-test: Biosensor Standard Q, Abbott Panbio og Biosynex. Her angiver producenterne en følsomhed på 93-98% i forhold til PCR-testen, men det franske studie viser, at den kun var på henholdsvis 60,1%, 55,3% og 59,6%.

Ekspertgruppen har også regnet tallene fra det franske studie om til, hvor mange af de 16.187 personer, der er blevet testet positive med PCR-test i TestCenter Danmark fra midten af april til midt oktober 2020, som ville være blevet testet falsk negative, hvis man i stedet havde brugt en af de tre antigen-test.

Ifølge notatet svarer det til mellem 8.012 og 8.866 personer, der ville have kunnet forsætte med at udbrede smitten i Danmark.

Hvad kan antigen-test bruges til? Og hvad kan de ikke bruges til?

Derfor mener ekspertgruppen kun, at antigen-test kan benyttes som supplement til en PCR-test.

Ifølge notatet findes der nicher, hvor antigen-test eventuelt vil kunne bruges. Men det skal kun være steder, hvor det på grund af tidsfaktoren og logistikken ikke er muligt at bruge PCR-test.

Samtidig slår ekspertgruppen fast, at det kun er de positive antigen-testresultater, der kan bruges i den efterfølgende smittehåndtering og kontaktopsporing.

Hvis man er testet negativ ved en antigen-test, kan man derimod ikke være sikker på, at man ikke er smittet på grund af testens lave følsomhed. Derfor skal man alligevel testes med en PCR-test, hvis man ønsker at finde ud af sin smittestatus.

Læs mere

Læs ekspertgruppens notat her

Claus Nielsen

Kontakt

Claus Nielsen, Afdelingschef, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
T. 32683280 @. cn@ssi.dk Se profil