Bakterievirus gør husdyr-MRSA mere smitsomme over for mennesker

Forskere fra Statens Serum Institut har påvist en bakterievirus, som gør husdyr-MRSA bedre i stand til at sprede sig til raske personer og hospitalspatienter uden kontakt til svin.

Billede af smågris

Modsat menneskets egne stafylokokker er husdyr-MRSA dårlige til at sprede sig fra person til person. Langt de fleste infektioner ses derfor hos landmænd med direkte kontakt til husdyr.

Nu har et nyt studie imidlertid fundet ud af, at husdyr-MRSA kan blive inficeret med en bakterievirus, også kaldet en bakteriofag. Denne virus gør dem mere smitsomme over for mennesker uden direkte kontakt til dyr. Studiet blev ledet af forskere fra Statens Serum Institut (SSI). Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Kan gemme sig for immunsystemet

Forskerne så på husdyr-MRSA fra dyr og mennesker i Nordjylland med helgenom-sekvensering. Det gør, at man kan undersøge selv meget små forskelle i bakteriernes arvemasse.

Normalt mangler husdyr-MRSA nogle af de funktioner, som gør vores egne stafylokokker i stand til at modstå kroppens forsvar mod bakterieinfektioner.

Men undersøgelsen viste, at nogle husdyr-MRSA har erhvervet disse funktioner via en bakterievirus. Den gør dem i stand til at modstå en af de vigtigste forsvarsmekanismer, nemlig vores medfødte immunforsvar.

”Stafylokokkernes evne til at gemme sig for vores medfødte immunforsvar er et problem. Det spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af infektioner,” siger seniorforsker Jesper Larsen fra SSI. Han har ledet undersøgelsen.

Virus kommer fra vores egne stafylokokker

Forskerne har også en teori om, hvor virussen kommer fra.

”Vores resultater tyder på, at virussen kommer fra vores egne stafylokokker. Dette fund understøttes af, at virussen ofte ses i stafylokokker fra mennesker, mens stafylokokker fra dyr næsten altid er fri for denne virus,” siger Raphael Sieber fra SSI, som er førsteforfatter på artiklen.

Øger risikoen for smitte til mennesker

Husdyr-MRSA kommer primært fra svin og mink, som kan føre smitten videre til landmænd og deres familiemedlemmer. Herfra spreder nogle af bakterierne sig så videre ud i samfundet og kan i sidste ende finde vej til vores hospitaler og plejehjem.

”Vores studie viser, at husdyr-MRSA, der bærer rundt på virussen, har en meget bedre evne til at sprede sig til hospitalspatienter og plejehjemsbeboere end almindelige virusfri husdyr-MRSA. Det er noget, vi skal tage alvorlig, da ældre og immunsvækkede personer har en øget risiko for at udvikle alvorlige infektioner,” siger Jesper Larsen.

Svin er stadig den vigtigste kilde til husdyr-MRSA

Det fik forskerne bag studiet til at tænke på, om husdyr-MRSA med virusset har etableret sig i samfundet uden for staldene, og på den måde er blevet en ny human MRSA-type?

”Heldigvis viste det sig, at det kun er en mindre gruppe af husdyr-MRSA, der er modtagelig over for virussen. Og selv om de spreder sig bedre end almindelige virusfri husdyr-MRSA, er der ikke noget, der tyder på, at de kan overleve eller sprede sig selvstændigt blandt mennesker,” siger Jesper Larsen.

”Vores resultater viser, at svin stadig udgør den vigtigste kilde til infektioner med husdyr-MRSA blandt mennesker. Men det kan ændre sig, hvis der sker en yderligere tilpasning af husdyr-MRSA til mennesker. Derfor er det selvfølgelig noget, vi følger nøje i forbindelse med vores MRSA-overvågning,” siger Anders Rhod Larsen, leder af Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på SSI.

Læs mere

Læs den videnskabelige artikel i Emerging Infectious Diseases: Phage-mediated immune evasion and transmission of livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus in humans

Hør mere om den videnskabelige artikel i tidsskriftets podcast her: Livestock, Phages, MRSA, and People in Denmark

Jesper Larsen

Kontakt

Jesper Larsen, Seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688635 @. jrl@ssi.dk Se profil