Flertallet af danskerne kan have været smittet med coronavirus siden november 2021

Siden november sidste år kan op mod 70 procent af voksne danskere mellem 17 og 72 år have været smittet med SARS-CoV-2. Det viser resultater fra den nyeste runde af undersøgelsen af blod fra landets bloddonorer.

Billede af blod 01

I samarbejde med landets blodbanker undersøger Statens Serum Institut (SSI) hver anden uge antistoffer i blod tappet fra landets bloddonorer. Blodet undersøges for antistoffer mod SARS-CoV-2. På den måde kan man estimere, hvor mange der har været smittede i Danmark under den store smittebølge med omikronvarianten.

Nu er fjerde runde af undersøgelsen færdig. Den viser igen en markant stigning i antallet af danskere, der har været smittet med covid-19, denne gang fra uge 7 til uge 9.

”Forekomsten af antistoffer er igen steget dramatisk over de sidste to uger. I takt med, at færre nu testes for covid-19 med antigen eller PCR test, er vi glade for at kunne følge udviklingen i forekomsten af overstået smitte med denne undersøgelse over de næste uger”, siger professor Christian Erikstrup fra Aarhus Universitetshospital.

51% havde antistoffer mod SARS-CoV-2

Bloddonorerne er voksne danskere mellem 17 og 72 år. I uge 9 fik 5.771 bloddonorer undersøgt deres blod for antistoffer mod covid-19. I alt havde 51% antistoffer mod virus. Det er 17 procentpoint højere end i undersøgelsen to uger tidligere. Fremskrives resultaterne til nu, tyder undersøgelsen på, at op mod 70% af befolkningen på nuværende tidspunkt har været smittet med covid-19. Altså siden starten af november sidste år.

”Tallene bekræfter det, vi også ser fra vores PCR baserede overvågning: At rigtig mange har været smittet med corona de sidste måneder. Når vi kigger ind i fremtiden, betyder de mange infektioner, at den grundlæggende immunitet, som vi har opbygget med vacciner, bliver yderligere styrket. Det er forklaringen på det fald i smitten, som vi ser på nuværende tidspunkt. Selvom vi må forvente, at coronavirus over tid vil blive ved med at mutere, vil den øgede immunitet hjælpe os som samfund, så vi rammes mildere”, siger SSI direktør Henrik Ullum.

Dykker man ned i de fem regioner i Danmark, kan man se, at estimatet for andelen af smittede er højest i Region Nordjylland med 77% smittede mod 65% i Region Sjælland og Hovedstaden.

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 16. marts 2022 (pdf)

Sådan foregår bloddonorundersøgelsen

Samarbejdet mellem SSI og landets blodbanker betyder, at man kan følge med i, hvor mange danskere der bliver smittet med covid-19. Det sker ved siden af overvågningen af SARS-CoV-2-infektioner i landet, der bygger på positive PCR- og antigentest, men som ikke får fat i alle smittede i landet.

Gennem bloddonorundersøgelsen kan man estimere, hvor mange der for nylig har været smittet. Dermed kan man bedre følge med i, hvor mange danskere, der bliver smittet under Omikron-bølgen.

Blodet undersøges for antistoffer mod SARS-CoV-2. Det testes for anti-nucleocapsid IgG antistoffer. Disse antistoffer dannes kun, når man har været smittet, ikke når man er blevet vaccineret.

Overvågningen løber hver anden uge frem til slutningen af foråret 2022.

SSI understreger, at beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed. Der er en vis usikkerhed, når man måler antistoffer og tolker målingerne. Derudover bygger undersøgelsen dels kun på smitte blandt 17-72-årige ellers raske danskere. eDels på den antagelse, at smitten blandt donorer er den samme som blandt ikke-donorer.