Antal smittede med covid-19 er steget markant viser den fjerde nationale prævalens-undersøgelse

Den fjerde nationale prævalensundersøgelse viser en markant stigning af danskere, der har været smittet med covid-19 og dannet antistoffer. Det tyder på, at 7,0% af den danske befolkning nu har været smittet med covid-19. Seneste prævalensmåling i begyndelsen af december viste at 3,9% af danskerne havde været smittet med covid-19

Prævalensundersøgelse af covid-19

For at kunne følge covid-19-epidemiens udbredelse i befolkningen laves der med mellemrum en undersøgelse af, hvor mange danskere, der har antistoffer mod ny coronavirus.

Det giver et mål for, hvilken andel af den danske befolkning, der allerede har været smittet med covid-19. Det er Folketinget, der har vedtaget, at undersøgelsen skal laves. Den udføres af Statens Serum Institut (SSI) inden for rammerne af TestCenter Danmark.

Nu er resultaterne af den fjerde runde af denne undersøgelse klar. De dækker månederne marts og april i 2021.

Hvad viser undersøgelsen?

Undersøgelsen tyder på, at 7,0% af den danske befolkning over 12 år havde været smittet med covid-19 i starten af marts 2021. Det vil svare til, at 325.000-375.000 personer over 12 år har været smittet siden epidemiens begyndelse. Det er et markant hop opad fra forrige undersøgelse, hvor man så, at 3,9% af befolkningen havde antistoffer.

”Den del af befolkningen, der har antistoffer mod covid-19-virus, er som forventet steget markant siden sidste måling fra slutningen af november. Det afspejler, at der jo var meget smitte i samfundet henover vinteren.” siger Steen Ethelberg, der er seniorforsker på SSI og har været med til at lave undersøgelsen.

Lægger vi den vaccinerede andel af befolkningen til den andel af befolkningen, der har været smittet med covid-19, viser undersøgelsen, at 19% af den danske befolkning havde antistoffer mod covid-19 i marts 2021.

Undersøgelsen tyder også på, at der i årets første måneder for hver gang, der var to personer, der var positive i en test for covid-19, kun var én uopdaget infektion. Det er væsentligt lavere end tidligere estimeret.

”Den danske testaktivitet er meget høj, og det ser faktisk ud som om, vi har fundet de fleste af de smittede personer i Danmark med testningen. Hver gang tre personer har været smittet, er de to af dem faktisk blevet testet positive. Det betyder, at der er færre uopdagede infektioner end tidligere. Det er meget positivt, da smittekæder dermed kan brydes” fortsætter Steen Ethelberg.

Vil du vide mere om undersøgelsen?

Du kan læse mere om den fjerde prævalensundersøgelse og de nye resultater her.

Se notatet: Resultaterne fra 4. runde af antistofundersøgelse med 50.000 udtrukne borgere, uge 9-12, 2021

Den femte prævalens-undersøgelse sættes i gang d. 14. maj.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI