Der er stadig flåter med TBE i Tisvilde Hegn

Københavns Universitet og Statens Serum Institut har på ny samlet flåter ind fra det område ved naturlegepladsen i Tisvilde Hegn, hvor man sidste år fandt flåtnymfer med TBE-virus. Resultatet er, at risikoen for at finde en flåt med TBE-virus stadig er meget høj i området, og at de voksne flåter som ventet nu også bærer på TBE-virus. På denne baggrund har myndighederne besluttet at lukke naturlegepladsen med henblik på at flytte den til et TBE-frit område i Tisvilde Hegn.

Flåt der har bidt sig fast i huden

Hvis man færdes i området omkring naturlegepladsen i Tisvilde Hegn, er der stadig en stor risiko for at blive bidt af en flåt, der bærer hjernebetændelsessygdommen TBE (Tick-Borne Encephalitis, Centraleuropæisk hjernebetændelse).

Flere smittet med TBE i 2019

I sensommeren og efteråret 2019 samlede forskere fra Københavns Universitet (KU) flåter ind fra Tisvilde Hegn sammen med Staten Serum Institut (SSI).

Det skete, fordi man om sommeren havde påvist TBE sygdom hos fire personer, som alle formodedes at være blevet smittet i skovområdet omkring Tisvilde Hegn og Vinderød. Heraf var to blevet smittet ved naturlegepladsen.

Da de indsamlede flåter blev undersøgt, blev der påvist TBE-virus i de små flåtnymfer fra området omkring Tisvilde Naturlegeplads.

Ny indsamling af flåter i maj 2020

På baggrund af fundet i 2019 har seniorforsker René Bødker fra KU og virusforskere fra SSI i midten af maj foretaget en ny indsamling og testning af flåter fra det samme område ved Tisvilde Naturlegeplads.

Undersøgelsen viste, at der stadig er TBE-virus i flåter fra området. Og nu er det ikke blot i nye flåtnymferne, men også – som ventet – i de voksne flåter.

”Vi kan konkludere, at risikoen for at blive bidt af en flåt med TBE stadig er usædvanlig høj i området, der grænser op til naturlegepladsen. Med hensyn til, at der nu også er voksne flåter med TBE, så er det sandsynligvis nymferne fra sidste år, der er blevet voksne, og stadig har virusinfektionen i sig”, siger René Bødker.

Naturlegepladsen flyttes nu

På denne baggrund har myndighederne nu besluttet at lukke naturlegepladsen med henblik på at flytte den til et område, som på forhånd er undersøgt for TBE i flåter uden fund af disse.

Samtidig fortsætter bestræbelserne på at afdække eventuelle andre risikoområder i Tisvilde Hegn.

Et mikrofokus

Forskerne understreger, at der er tale om et afgrænset område eller plet – et såkaldt ”mikrofokus”. Der kan imidlertid godt være risiko for smitte i flere andre afgrænsede områder i Tisvilde Hegn.

”Personer som færdes jævnligt i og omkring Tisvilde Hegn, især uden for stier i skov og krat, bør derfor være meget opmærksomme på at beskytte sig mod flåtbid”, siger René Bødker.

Overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard fra SSI uddyber:

”Vi leder stadig efter de andre TBE-fokusområder i Tisvilde Hegn. Samtidig må vi konstatere, at forekomsten af TBE i disse år igen har spredt sig i Danmark uden for Bornholm.”

Forskerne ved endnu ikke, hvordan TBE har spredt sig. Ifølge Anders Fomsgaard kan det skyldes inficerede flåter på trækfugle fra Norden samtidig med nu bedre betingelser for TBE: klimatiske udsving, mange hjorte og flere besøgende uden for stierne i skoven.

Læs mere

Læs mere om TBE-fundet i Tisvilde og de danske TBE-årstal for 2019 i det seneste nummer af EPI-Nyt.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil