Spredning af den engelske virusvariant - cluster B.1.1.7

Statens Serum Institut advarer om, at den engelske virusvariant cluster B.1.1.7 kan sprede sig kraftigt i Danmark, hvis det ikke lykkes at nedbringe smittetallet markant.

Engelsk flag

Udbredelsen af den engelske virusvariant, B.1.1.7, ligger endnu på et lavt niveau i Danmark. Statens Serum Institut (SSI) forventer dog, at varianten i den kommende tid vil blive mere udbredt. Derfor anbefales det, at der indføres yderligere tiltag for at holde smittespredningen af covid-19 i Danmark under kontrol.

”Det er vurderet ud fra stikprøver fra helgenomsekvenseringen, at smitten fra den engelske variant er 72 pct. højere end gennemsnittet af de øvrige virusvarianter i Danmark. Samtidig har man i England set, at kontakttallet for den nye virusvariant er 1,5 gange højere i forhold til andre varianter." 

Det betyder, at den nye variant allerede om 40-50 dage kan komme til at udgøre halvdelen af alle smittetilfælde herhjemme”
Læge Camilla Holten Møller, daglig leder af ekspertgruppen

Vækstraten for den engelske virusvariant cluster B.1.1.7 er estimeret i et nyt notat fra ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19, der ledes fra SSI

Selvom det overordnede smitteniveau og kontakttallet på nuværende tidspunkt ser ud til at være faldende, forventer SSI, at smitten alligevel vil stige igen. Det skyldes, at i takt med, at den engelske variant udbredes, vil smitten stige eksponentielt. Det viser beregninger foretaget af ekspertgruppen.

Scenarier for udviklingen i Danmark

Hvis det aktuelle kontakttal på 0,96 ikke ændrer sig, forventes antallet af dagligt smittede at overstige 4.000 ved udgangen af februar.

Hvis det derimod lykkes at sænke kontakttallet til 0,8 for de gamle varianter, kan smitten holdes under kontrol i en længere periode, hvorefter den igen vil stige.

Hvis smittestigningen helt skal bremses, er det imidlertid nødvendigt at nedbringe kontakttallet for de gamle varianter til 0,7 (svarende til 1,05 for den engelske variant). Det er på den baggrund, at SSI anbefaler yderligere restriktioner og tiltag. Det lykkedes at sænke kontakttallet til omtrent dét niveau under nedlukningen i marts og april 2020.

Forventede antal smittede afhængigt af kontakttallet, 1. januar 2021 til 31. marts 2021

Forventede antal smittede med cluster B.1.1.7, afhængigt af kontakttallet, 1. januar 2021 til 31. marts 2021

(Kilde: Statens Serum Institut)

Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at det er afgørende at vende epidemikurven og få kontakttallet betydeligt under 1 i løbet af de kommende uger, således at smittetallene er så lave som muligt når cluster B.1.1.7 bliver det dominerende virus i midten af februar. I og med at store dele af samfundet er nedlukket, forventes det, at smitte i højere grad kan ske i forbindelse med forsamlinger inden og udenfor hjemmet, og at stramning af forsamlingsforbuddet fra 10 til 5 personer i det offentlige rum er et nødvendigt tiltag for at forebygge alvorlig smittespredning.