Ebola-epidemien i Congo er overstået

Den 24. juli 2018 meddelte sundhedsministeriet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), at Ebola-udbruddet er overstået.

Afrika 01

Den 12. juni 2018 blev det sidste overlevende bekræftede tilfælde af ebola udskrevet fra hospitalet efter to negative tests. I de efterfølgende 42 dage, hvilket svarer til to maksimale længder af inkubationstiden (tid fra smitte til udvikling af symptomer), er der til trods for intensiv overvågning ikke set nye bekræftede tilfælde.

Det første tilfælde i udbruddet udviklede symptomer den 5. april 2018 og det sidste den 2. juni. Udbruddet omfattede i alt 54 tilfælde, 38 bekræftede og 16 sandsynlige. Af de 54 tilfælde døde 33 (61 %). Syv tilfælde var sundhedsarbejdere, hvoraf to døde.

Der blev hurtigt iværksat en lang række indsatser mod udbruddet ledet af Sundhedsministeriet i DRC sammen med bl.a. WHO og Læger uden Grænser (MSF). Indsatserne omfattede, udover isolation af syge personer og kontaktopsporing, også vaccination af 3.481 personer, herunder frontlinje-sundhedspersonale, kontakter til smittede og kontakter til disse. Samlet er det nu lykkedes at standse epidemien.

WHO opfordrer til at udnytte det momentum, der er opstået under bekæmpelsen af ebola-epidemien, til at styrke indsatsen mod andre smitsomme sygdomme, der stadigt forekommer i højt antal i DRC.

Se mere om "Udbrud af ebolavirus i Den Demografiske Republik Congo" her.

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil