Statiner har større kolesterolsænkende virkning hos ældre

Kolesterolsænkende medicinsk behandling med statiner af lav til moderat intensitet har større kolesterolsænkende virkning hos ældre sammenlignet med yngre personer, viser nyt studie fra Statens Serum Institut.

Der er en sammenhæng mellem alder og virkningen af kolesterolsænkende medicinsk behandling med statiner. Ældre personer får en større reduktion af LDL-kolesterol ved nyopstartet behandling med statiner af lav til moderat intensitet end yngre personer.

Det viser et nyt studie, der er lavet i et samarbejde mellem forskere fra Statens Serum Institut (SSI), Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Stanford Universitet.

Studiet er blevet offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift, Annals of Internal Medicine.

Ældre personer behandles med statiner for forhøjet kolesterol, men personer over 75 år har været underrepræsenteret i randomiserede kliniske forsøg, og det begrænser evidensen for behandlingen i denne aldersgruppe. Samtidig er det den aldersgruppe, der generelt set er mest tilbøjelige til at få bivirkninger.

”Netop fordi forekomsten af hjertekarsygdom stiger med alderen, er det vigtigt, at vi ved så meget som muligt om, hvordan lægemidler virker blandt ældre. Særligt fordi der som regel hos ældre patienter vil være flere hensyn, der skal afvejes mht. forventet effekt og mulige bivirkninger. I den sammenhæng er det fantastisk, at vi har mulighed for at bidrage med denne type studier på baggrund af vores danske registre.”, forklarer Marie Lund, der er en af forskerne bag studiet og speciallæge i klinisk farmakologi og klinisk lektor.

Det omfattende studie, der bygger på de danske registre og har undersøgt 82.958 personer, herunder 10.388 personer, der var 75 år eller ældre, viste, at ved nyopstartet behandling med statiner havde ældre personer en højere gennemsnitlig reduktion i LDL-kolesterol sammenlignet med yngre personer. Eksempelvis så man for en daglig dosis på 20 mg simvastatin en reduktion på 39,0 procent hos ældre personer, mens yngre personer kun oplevede en reduktion på 33,8 procent. Sammenhængen blev fundet uanset om medicinen blev givet som led i primær forebyggelse (når personen ikke tidligere har haft hjertekarsygdom) eller som led i sekundær forebyggelse (når personen allerede har en hjertekarsygdom).

Giulia Corn, der er statistiker og en anden af studiets forskere, siger:

”I Danmark har vi en unik mulighed for at udføre befolkningsstudier af lægemiddelbrug ved anvendelse af de danske registre. På den måde kan vi supplere den viden der haves omkring lægemidlers virkninger og bivirkninger fra randomiserede forsøg med studier der tager udgangspunkt i den almindelige dagligdags brug af lægemidlerne.”

Læs hele undersøgelsen: Association Between Age and Low-Density Lipoprotein Cholesterol Response to Statins.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI