SSI bakker op om Uge Sex

SSI har siden 2008 tilbudt undervisningsmateriale om forebyggelse af blandt andet seksuelt overførte sygdomme på internetportalen eBug.

Ebug 01

I denne uge ruller Sex & Samfunds landsdækkende seksualundervisningskampagne Uge Sex ud på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet for 12 år i træk.

Statens Serum Institut bakker op om kampagnen og kan også selv tilbyde gratis undervisningsmaterialer inden for krop og seksualitet.

I 2008 publicerede SSI i samarbejde med en række europæiske lande internetportalen eBug. Her findes undervisningsmaterialer omkring en bred vifte af emner herunder forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme.

Materialet består af lærerark, elevark, animationsfilm og quizzer. Det er målrettet mod udskolingstrinet.

Materialet om seksuelt overførte sygdomme ligger til fri afbenyttelse. 

Du kan også dykke ned i de andre spændende emner på eBug såsom ”Introduktion til mikroorganismer”, ”Håndhygiejne”, ”Luftvejshygiejne”, ”Vaccinationer” og ”Antibiotika og medicin”.

Fakta om Uge Sex

  • Siden 2008 har Sex & Samfund tilbudt alle landets skoler at deltage i undervisningskampagnen Uge Sex.
  • I 2018 deltog knap 500.000 skoleelever.
  • Kampagnen har til formål at bidrage med inspiration og nye alders- og tidssvarende undervisningsmaterialer til den obligatoriske sundheds- og seksualundervisning til alle trin i grundskolen.
  • Uge Sex tilbyder ligeledes materialer til undervisning i køn, krop og seksualitet på gymnasier, erhvervsuddannelser og produktionsskoler.
  • Årets Uge Sex-tema er ”Grænser”.
Jette Holt

Kontakt

Jette Holt, Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd, ph.d., Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Central Enhed for Infektionshygiejne
T. 32683752 @. jho@ssi.dk Se profil