Sociale og helbredsmæssige forhold har stor betydning for sexlivet

Nye resultater fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS ved Statens Serum Institut viser, at sociale og helbredsmæssige forhold har stor betydning for danskernes sexliv. Undersøgelsen giver en detaljeret kortlægning af samspillet mellem sociale forhold, fysiske og psykiske helbredsproblemer og seksuelle dysfunktioner.

Over 60.000 danskere har bidraget med deres erfaringer i befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS – et samarbejdsprojekt mellem forskere ved Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. Der er blevet indsamlet spørgeskemadata i undersøgelsen, som er blandt verdens største undersøgelser på sit felt, og resultaterne er netop blevet offentliggjort i to omfattende videnskabelige artikler om danskernes sexliv.

I den ene artikel, der havde fokus på sociale forholds betydning for seksuel inaktivitet og seksuelle dysfunktioner, fandt forskerne, at omtrent tre ud af fire danskere mellem 15 og 89 år havde haft sex med et andet menneske i løbet af det seneste år.

Andelen, der ikke havde haft sex med andre i det seneste år, var størst blandt de yngste og ældste danskere og blandt personer uden fast partner, personer med dårlige socioøkonomiske forhold, personer med vægtproblemer, personer med dårligt selvvurderet helbred, personer helt uden alkoholforbrug og personer, der kun i ringe grad dyrker motion.

Blandt personer, som var seksuelt aktive, havde omtrent hver femte (18% blandt mænd, 20% blandt kvinder) oplevet seksuelle problemer i form af seksuel dysfunktion i løbet af det seneste år. De hyppigste seksuelle dysfunktioner blandt mænd var for tidlig sædafgang (10%), rejsningsproblemer (7%) og problemer med at opnå orgasme (4%), mens de hyppigste seksuelle dysfunktioner blandt kvinder var problemer med at opnå orgasme (12%), tørhed i skeden (9%) og smerter ved samleje (5%).

Desuden havde 3% af seksuelt aktive mænd og 10% af seksuelt aktive kvinder oplevet problemer med nedsat eller manglende sexlyst inden for det seneste år. Andelen, der oplevede seksuelle dysfunktioner, var størst blandt personer uden fast partner, blandt personer med økonomiske problemer og blandt arbejdsløse mænd.

Dårligt helbred forbundet med ringere sexliv

I den anden artikel undersøgte forskerne samspillet mellem fysiske og psykiske helbredsproblemer på den ene side og seksuelle problemer på den anden. Grundet undersøgelsens store størrelse kunne forskerne fremlægge en i forhold til tidligere studier betydeligt mere detaljeret kortlægning af samspillet mellem fysiske og psykiske helbredsproblemer og seksuelle dysfunktioner.

Efter justering for en række faktorer, der kan påvirke den seksuelle sundhed, fandt forskerne, at mænd og kvinder med dårligt eller meget dårligt selvvurderet helbred markant oftere var seksuelt inaktive end personer med godt eller meget godt selvvurderet helbred (odds ratio 1,9 for mænd og 1,7 for kvinder).

Forskerne kunne også påvise, at personer der inden for det seneste år havde fået behandling for en langvarig eller alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, havde markant højere forekomst af næsten alle seksuelle dysfunktioner. Eksempelvis så man, at forekomsten af rejsningsproblemer var mere end fordoblet blandt mænd, der inden for det seneste år havde modtaget behandling for hjertekarsygdom (odds ratio 2,6) eller angst (odds ratio 2,6), mens kvinder langt oftere oplevede tørhed i skeden, hvis de inden for det seneste år havde været i behandling for kræft (odds ratio 2,2) eller depression (odds ratio 2,2).

”De to nye undersøgelser bidrager med ny viden på et vigtigt forskningsfelt, som for sjældent bliver udforsket videnskabeligt. Artiklerne er udkommet i førende videnskabelige tidsskrifter på dette område, og de er begge meget omfattende. Det er med til at understrege, hvor internationalt efterspurgte forskningsresultater fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS er. Artiklerne giver et betydeligt mere detaljeret billede, end vi tidligere har haft, af samspillet mellem sex, sociale forhold og både fysiske og psykiske helbredsudfordringer, ” siger overlæge Morten Frisch fra Statens Serum Institut, som er projektleder for Projekt SEXUS og medforfatter på artiklerne.

Resultaterne er blevet offentliggjort i de anerkendte videnskabelige tidsskrifter Archives of Sexual Behavior og Journal of Sexual Medicine.

Projekt SEXUS blev etableret i 2017 og er verdens største, nationalt repræsentative befolkningsundersøgelse med fokus på samspillet mellem seksualitet og sundhed.
Læs hele SEXUS-rapporten: Sex i Danmark

De nye undersøgelser har modtaget økonomisk støtte fra Svend Andersen Fonden, Helsefonden og Familien Hede Nielsens Fond, Torben og Alice Frimodts Fond, Oda og Hans Svenningsens Fond, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, Det Obelske Familiefond og Augustinusfonden.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI