Beregning af effekten af yderligere genåbning

Beregningerne viser, at åbner man væsentligt mere end 0.-4. klasse, vil det føre til betydeligt større stigninger i både smittetal og antallet af daglige indlæggelser.

Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 har offentliggjort et notat om beregninger for yderligere genåbning, ud over den åbning af 0.-4. klasse der allerede er meldt ud.

Det udvidede scenarie indeholder, ud over genåbning af 0.-4. klasse, genåbning af afgangsklasser i grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser, efter- og højskoler samt og butikker på under 5.000 kvadratmeter.

Beregningerne viser, at en udvidet åbning forventes at føre til betydeligt større stigninger i både smittetal og antal nye daglige indlæggelser i forhold til en genåbning for kun 0.-4. klasses elever. 

Ifølge prognoserne for det udvidede scenarie forventes mere end 4.000 daglige smittetilfælde og mere end 250 daglige indlæggelser i starten af april for næsten alle kombinationer af referencekontakttal og relative smitterater.

Se Tillægsnotat af d. 3. februar til notat af d. 31. januar 2021 om prognoser for smittetal og indlæggelser ved yderligere genåbningsscenarie (pdf)

Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil