Indberetning af smitsomme sygdomme bliver elektronisk

Den 1. oktober 2021 tages første skridt i overgangen til elektronisk indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme. Fremover bliver det lettere for læger at indberette de smitsomme sygdomme.

Elektronisk indberetning 01

Den 1. oktober får landets praktiserende speciallæger, inklusiv alment praktiserende læger, nemlig adgang til et nyt elektronisk skema for smitsomme sygdomme i Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberetningssystem. Næste skridt er, at hospitalsansatte læger også får adgang til det nye skema.

Erstatter papir

Det nye skema er udviklet i et samarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og er et samlet, elektronisk indberetningssted, der kommer til at erstatte en række papirformularer, som aktuelt bruges til at indberette anmeldelsespligtige sygdomme.

”Med den nye elektroniske indberetning får lægerne en nem og papirløs adgang til at melde smitsomme sygdomme ind til SSI og Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi forventer, at dette vil forbedre vores overvågning”, siger afdelingslæge Sidsel Skou Voss fra SSI, der har været med til at udvikle det nye, elektroniske skema.

Også lettere for lægerne

Skemaet gør også lægernes arbejde med at udfylde indberetningen lettere.

”Det nye skema tilpasses de enkelte sygdomme, så der kun skal rapporteres de oplysninger, der er relevante for den sygdom, der indberettes”, siger Sidsel Skou Voss.

Overgangen til elektronisk indberetning vil øge datakvaliteten og dermed overvågningen af smitsomme sygdomme i Danmark.

Læs mere

Læs mere om det nye skema i EPI-Nyt

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI