2018/2019 blev en middel-influenzasæson

Mange blev vaccineret for influenza, og vaccinen gav en forholdsvis god beskyttelse.

Vaccination

Mens sommervejret sidste år var helt usædvanligt, er det mere på det jævne i år. Sådan kan man også sige om den just overståede influenzasæson, som Statens Serum Institut (SSI) betegner som en middelsæson.

”Influenzasæsonen 2017/2018 var usædvanlig langstrakt og præget af høj influenzaaktivitet. Mange fik påvist influenza, mange blev indlagt, og der var en markant overdødelighed blandt den voksne og ældre del af befolkningen.”

”Influenzasæsonen 2018/2019 forløb helt anderledes. Her var influenzaaktiviteten på et middel niveau i forhold til tidligere sæsoner. Samtidig blev der givet flere vaccinationer til alle risikogrupper i forhold til sidste sæson”, siger læge Ida Glode Helmuth fra SSI.

57469 testet

I alt blev 57.469 patienter undersøgt for influenza fra uge 40 2018 til uge 20 2019, som er den officielle influenzasæson. Ud af dem var 11.645 positive for influenza. Det svarer til godt 20%.

Langt størstedelen af de positive – i alt 11.522 (99%) – havde influenza A, mens kun 123 (1%) havde influenza B.

”Generelt oplever vi, at antallet af prøver for influenza er steget kraftigt de senere år. Det skyldes formentlig et øget forbrug af hurtigtests for influenza på mange hospitaler.”

”Faktisk blev 2018/2019-sæsonen den sæson, hvor der blev taget flest prøver siden 2010. Andelen af positive prøver var dog lavere end i 2017/2018,hvor der var massiv smittespredning”, siger Ida Glode Helmuth.

Virksom vaccine

Blandt dem, der blev ramt af influenza A, blev 60% ramt af subtypen H1N1pdm09 og resten af subtypen H3N2. Den første virkede årets influenzavaccine imod, mens den var mindre effektiv mod H3N2.

”Hvis man blev vaccineret i denne sæson, halverede man sin risiko for at få influenza A H1N1pdm09. Derfor er vi glade for, at tilslutningen til vaccinen steg i alle risikogrupper – herunder fra 50% til 52% for ældre på 65 år og derover.”

”Selv om influenzavaccinen er mindre effektiv end mange andre vacciner, er den stadig det bedste våben mod influenza. Den reducerer både antallet af indlæggelser og døde, lige som influenzaen bliver mindre alvorlig, hvis man alligevel bliver syg”, siger Ida Glode Helmuth.

Læs mere

Du kan læse mere om influenzasæsonen 2018/2019 i EPI-nyt.

Find flere oplysninger om vaccinationstilslutningen til influenzavaccinen blandt andet fordelt på aldersgruppe, landsdel og kommuner her.