Nyt europæisk projekt mod antibiotikaresistens

Statens Serum Institut (SSI) har indledt et nyt samarbejde med 10 andre partnere i Europa. Målet er at sætte fart på kampen mod antibiotikaresistens (AMR).

Billede af medicin 02

Statens Serum Institut (SSI) har indledt et nyt samarbejde med 10 andre partnere i Europa. Målet er at sætte fart på kampen mod antibiotikaresistens (AMR).

Nu bliver der sat ekstra skub i de europæiske bestræbelser på at løse udfordringerne omkring antibiotikaresistens.

I november blev der lanceret et nyt fælles projekt i Europa på området. Det går under navnet The Collaboration for Prevention and Treatment of Multi-Drug Resistant Bacterial Infections – også kaldet COMBINE.

Bag COMBINE-projektet står 11 europæiske partnere fra 7 lande i Europa. Blandt dem er SSI samt to tyske og en svensk forskningsinstitution. Dertil kommer fire små og mellemstore virksomheder og tre medicinalfirmaer.

Skal styrke det videnskabelige grundlag

Det nye projekt finansieres af Innovative Medicines Initiative (IMI), som er et fælles samarbejde mellem EU og den europæiske sammenslutning af medicinalvirksomheder og –organisationer EFPIA.

”Planen er, at der via COMBINE bliver oprettet en koordinations- og støtteafdeling til IMI’s AMR Accelerator-program. Vi skal støtte projekterne i programmet med effektiv ledelse, kommunikation, datafangst-muligheder og standardisere den prækliniske forskning og udvikling inden for AMR-området”, siger afdelingsleder Carina Vingsbo Lundberg fra SSI om projektet.

Læs mere om COMBINE i den engelske pressemeddelelse

Fakta om IMI

  • IMI arbejder for at forbedre folkesundheden ved at sætte fart på udviklingen af den næste generation af medikamenter.
  • For at nå dette mål arbejder IMI for at styrke samarbejdet mellem de vigtigste parter inden for sundhedsforskning. Det omfatter universiteter, medicinalfirmaer, små og mellemstore firmaer, patientorganisationer og sundhedsmyndigheder.

Fakta om IMI AMR Accelerator programmet

  • AMR Accelerator samarbejdet er et privat-offentligt samarbejde, som IMI har sat i gang.
  • Med et budget på 295 millioner euro arbejder seks konsortier i programmet med at udvikle en bred vifte af projekter rettet mod tuberkulose, mykobakterier, gram-positive og gram-negativer bakterier.
  • Målet med programmet er at få udviklet nye typer medicin til at behandle eller forebygge infektioner med antibiotikaresistente bakterier.
Carina Vingsbo Lundberg

Kontakt

Carina Vingsbo Lundberg, Afsnitsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Antibiotikaresistens og kontraktforskn.
T. 32688209 @. cvl@ssi.dk Se profil